IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย

ข่าวหุ้น-การเงิน Wednesday May 29, 2024 08:33 —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

รายชื่อกองทุนเปิดใหม่ของแต่ละ บลจ.ที่มีการเสนอขายอยู่ในขณะนี้

วันที่เสนอขาย       ชื่อกองทุน                          ประเภท   อายุโครงการ  ซื้อขั้นต่ำครั้งแรก(บาท)  บลจ.
04 - 13 มิ.ย. 67     กองทุนเปิดเอ็มเอฟซี พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน ซีรี่ส์ 8 (MGOV6M8)     ตราสารหนี้  6 เดือน    1,000 บาท      เอ็มเอฟซี
29 พ.ค. - 06 มิ.ย. 67  กองทุนเปิด แอล เอช พันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M4 (LHJGOV3M4)      ตราสารหนี้  3 เดือน    10,000 บาท      แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์
28 - 31 พ.ค. 67     กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 3 เดือน 16 (SCBGOV3M16)     ตราสารหนี้  3 เดือน    1,000 บาท      ไทยพาณิชย์
28 - 30 พ.ค. 67     กองทุนเปิดไทยพาณิชย์พันธบัตรรัฐบาล 6 เดือน 14 (SCBGOV6M14)     ตราสารหนี้  6 เดือน    1,000 บาท      ไทยพาณิชย์
28 - 30 พ.ค. 67     กองทุนเปิด ยูไนเต็ด พันธบัตรรัฐ 6 เดือน 12 (UGOV6M12)       ตราสารหนี้  6 เดือน    ไม่กำหนด       ยูโอบี (ประเทศไทย)
27 พ.ค. - 05 มิ.ย. 67  กองทุนเปิด ทิสโก้ อีเมอร์จิ้ง มาร์เก็ต เอ็กซ์ ไชน่า (TEMxCH)      ตราสารทุน  ไม่กำหนด    1,000 บาท      ทิสโก้
27 - 30 พ.ค. 67     กองทุนเปิดกรุงไทยพันธบัตร 6M7T (KTGOV6M7T)           ตราสารหนี้  6 เดือน    10,000 บาท      กรุงไทย
24 - 30 พ.ค. 67     กองทุนเปิดอีสท์สปริง พันธบัตรรัฐมุ่งรักษาเงินต้น 6M18 (ES-GOVCP6M18)  ตราสารหนี้  6 เดือน    1,000 บาท      อีสท์สปริง (ประเทศไทย)
23 - 30 พ.ค. 67     กองทุนเปิดกรุงศรีพันธบัตรรัฐบาลญี่ปุ่น 3M1 (KFJGB3M1)         ตราสารหนี้  3 เดือน    10,000 บาท      กรุงศรี

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ