EU เตรียมจัดการประชุมสุดยอด 25 พ.ย.พิจารณาข้อตกลง Brexit

ข่าวการเมือง 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 21:45 น. —สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

นายลีโอ วาราดคาร์ นายกรัฐมนตรีของสาธารณรัฐไอร์แลนด์ กล่าวว่า สหภาพยุโรป (EU) ได้เตรียมจัดการประชุมสุดยอดในวันที่ 25 พ.ย.เพื่อหารือกันเกี่ยวกับข้อตกลงว่าด้วยการแยกตัวของอังกฤษออกจาก EU (Brexit) หากคณะรัฐมนตรีอังกฤษให้การอนุมัติร่างข้อตกลง Brexit ในวันนี้ นายวาราดคาร์กล่าวว่า "เราใกล้ที่จะบรรลุข้อผูกพันกันตามกฎหมายตามข้อตกลง Brexit" นายวาราดคาร์ยังระบุว่า รัฐสภาไอร์แลนด์จะทำการลงมติต่อร่างข้อตกลงดังกล่าว ทั้งนี้ คณะรัฐมนตรีอังกฤษจะประชุมกันในวันนี้เพื่อพิจารณาว่าจะให้การอนุมัติต่อร่างข้อตกลง Brexit หรือไม่ ซึ่งหากให้การอนุมัติ ที่ประชุมสุดยอดของ EU ก็จะทำการพิจารณาอนุมัติข้อตกลงดังกล่าวในวันที่ 25 พ.ย. ก่อนที่รัฐสภาอังกฤษและ EU จะพิจารณาต่อไป


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ