ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ SAM600 รองรับสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัล

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday January 24, 2024 13:43 —ThaiPR.net

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ยกระดับผลิตภัณฑ์ SAM600 รองรับสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัล

สถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัลช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ และประสิทธิภาพการทำงานให้กับผู้ใช้งานโครงข่ายไฟฟ้า ทั้งยังช่วยลดต้นทุนการดำเนินงาน

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ผู้นำด้านการพัฒนาเทคโนโลยีสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัล ได้พัฒนา SAM600 3.0 ซึ่งเป็นหน่วยอินเตอร์เฟซ (PIU) เพื่อช่วยเชื่อมต่อระบบสายส่งจ่ายไฟฟ้า สำหรับสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัลให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

SAM600 รุ่นใหม่ล่าสุดนี้ได้รวมอุปกรณ์ 3 ยูนิตเข้าด้วยกันเป็นโมดูลาร์แบบกล่องเดียว ที่สามารถปรับแต่งรูปแบบการทำงานให้เป็น merging unit, switchgear control unit หรือทั้งสองอย่างรวมกัน เพื่อรองรับวิธีการติดตั้งที่หลากหลาย ด้วยการผสานอุปกรณ์เป็นเครื่องเดียวทำให้การออกแบบ การติดตั้ง การทดสอบและการบำรุงรักษา สามารถทำได้อย่างคล่องตัว ทั้งยังช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ( carbon footprint) ในการปฏิบัติงานด้วย

SAM600 เมื่อทำหน้าที่เป็น merging unit จะช่วยเร่งการพัฒนาระบบการทำงานจากสถานีไฟฟ้าย่อยแบบธรรมดาเป็นสถานีไฟฟ้าย่อยแบบดิจิทัล โดย SAM600 จะช่วยแปลงค่ากระแสและแรงดันไฟฟ้าจากสัญญาณแอนะล็อกเป็นดิจิทัล พร้อมทั้งส่งสัญญาณไฟฟ้าไปยังอุปกรณ์ต่างๆ รวมถึงห้องควบคุม ซึ่งสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัลนี้จะช่วยเพิ่มความปลอดภัย ความน่าเชื่อถือ ช่วยลดต้นทุนในการสร้าง ช่วยลดปริมาณการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (carbon footprint) เพิ่มเสถียรภาพและประสิทธิภาพในการทำงานทั้งยังช่วยทำให้เกิดความยั่งยืนโดยรวม SAM600 เมื่อทำหน้าที่เป็น switchgear control unit อุปกรณ์นี้จะช่วยเชื่อมต่อไปยังเซอร์กิตเบรกเกอร์ ใบมีด และใบมีดกราวด์ในลานไกไฟฟ้า ซึ่งจะช่วยลดปริมาณสายไฟฟ้าจากลานไกไฟฟ้าไปยังห้องควบคุมโดยใช้ระบบสื่อสารที่มีมาตรฐาน IEC 61850

"ด้วยความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงรูปแบบของระบบไฟฟ้าในส่วนของระบบผลิต ระบบสายส่ง และระบบจำหน่ายไฟฟ้าของสถานี สถานีไฟฟ้าดิจิทัลรูปแบบใหม่ที่มีประสิทธิภาพจะช่วยตอบโจทย์ความท้าทายนี้  ซึ่งผลิตภัณฑ์ SAM600 รุ่นใหม่ล่าสุดจะช่วยเพิ่มอายุการใช้งานของอุปกรณ์ที่มีอยู่แล้วในสถานีรูปแบบเดิม ยืดอายุของสินทรัพย์ที่มีอยู่ ลดค่าใช้จ่ายในส่วนของระบบป้องกันในสถานีไฟฟ้า  ทั้งยังช่วยเพิ่มประสิทธิภาพโดยรวมของสถานีไฟฟ้าย่อยให้สูงขึ้น" คุณ Claus Vetter, Head of Automation and Communication ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ กล่าว

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ กำลังพัฒนาระบบพลังงานของโลก ให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยมากขึ้น "การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้มีขนาดกะทัดรัด สามารถตอบโจทย์ลูกค้าที่ต้องการโซลูชันการทำงานที่น่าเชื่อถือภายใต้สภาพการทำงานที่มีความเสี่ยง  และด้วยขนาดกะทัดรัดทำให้ผู้ใช้งานสามารถซ่อมบำรุงที่หน้างานได้ ลดระยะเวลาในการหยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าและลดค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องให้เหลือน้อยที่สุด" Vetter กล่าว  

คุณสมบัติใหม่ของ SAM600 3.0 ประกอบด้วย:

  • นวัตกรรมล้ำสมัยที่รองรับด้วยมาตรฐานอุตสาหกรรมล่าสุด IEC 61850 Ed 2.1 และ IEC 61869
  • ขนาดกะทัดรัดเหมาะสำหรับการติดตั้งทั้งภายในและภายนอก
  • อุปกรณ์ที่ตอบสนองความต้องการของแอปพลิเคชันที่หลากหลาย และแตกต่างกันได้
  • ระบบตรวจสอบการทำงานของชุดตัดต่อเซอร์กิตเบรกเกอร์โดยตรง ระบบวัดค่ากระแสแรงดันที่แม่นยำ
  • รองรับ IEC 61869
  • ระบบบันทึกสิ่งรบกวนที่มีความถี่ในการตรวจจับ 4.8 kHz
  • ระบบการรักษาความปลอดภัยระดับสูงในการเข้าสู่ระบบการทำงาน
  • ระบบติดต่อผู้ใช้บนเบราว์เซอร์ (WebUI) และการตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์
  • ระบบการกำหนดค่า การทำงาน การบำรุงรักษาที่มีเสถียรภาพ ง่ายต่อการเรียนรู้และการปรับใช้กับเครื่องมือ PCM600

ในขณะที่เทคโนโลยีสถานีไฟฟ้าย่อยดิจิทัลมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง SAM600 มีบทบาทสำคัญในการช่วยเร่งการดำเนินงานเพื่อช่วยให้ระบบสาธารณูปโภคสามารถรับมือกับความท้าทายของโครงข่ายไฟฟ้าในอนาคตได้เป็นอย่างดี นอกจากนี้ยังช่วยทำหน้าที่เป็นตัวหลักพื้นฐานในการเชื่อมต่อระบบไฟฟ้า พร้อมกับการบูรณาการพลังงานทดแทนให้มีปริมาณมากขึ้นสำหรับระบบพลังงานที่ยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น  

เกี่ยวกับฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่

ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ ผู้นำด้านเทคโนโลยีระดับโลกที่กำลังพัฒนาอนาคตด้านพลังงานที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน บริษัทให้บริการลูกค้าในภาคสาธารณูปโภค ภาคส่วนอุตสาหกรรม และระบบโครงสร้างพื้นฐาน ด้วยนวัตกรรมและบริการที่ครอบคลุมทั้งห่วงโซ่คุณค่า ร่วมกับลูกค้าและพันธมิตรบุกเบิกเทคโนโลยีและเป็นผู้นำงานด้านดิจิทัลที่จำเป็นในการเร่งการเปลี่ยนผ่านด้านพลังงานไปสู่อนาคตที่ปราศจากคาร์บอน บริษัทกำลังขับเคลื่อนระบบพลังงานของโลกให้มีความยั่งยืน ยืดหยุ่น และปลอดภัยมากขึ้น พร้อมกับการสร้างสมดุลด้านคุณค่าทางสังคม สิ่งแวดล้อม และเศรษฐกิจ ฮิตาชิ เอนเนอร์ยี่ มีผลงานที่ผ่านการพิสูจน์มาแล้วอย่างแพร่หลายมากกว่า 140 ประเทศ ทั้งยังได้มีการเชื่อมต่อโครงข่าย HVDC มากกว่า 150 GW เข้ากับระบบไฟฟ้า ช่วยให้ลูกค้าได้ใช้พลังงานลมและแสงอาทิตย์มากขึ้น มีสำนักงานใหญ่ในประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีพนักงานมากกว่า 40,000 คนใน 90 ประเทศ และมีผลการดำเนินงานทางธุรกิจมากกว่าหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ

Website:  www.hitachienergy.com

LinkedIn: Hitachi Energy

Twitter: Hitachi Energy

เกี่ยวกับฮิตาชิ

ฮิตาชิ ขับเคลื่อนธุรกิจด้วยนวัตกรรมทางสังคม การสร้างสังคมที่ยั่งยืนผ่านการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยี แก้ปัญหาความท้าทายของลูกค้าและสังคมด้วยโซลูชันของ Lumada ที่ใช้ประโยชน์จาก IT, OT (Operational Technology) และผลิตภัณฑ์ต่างๆ ฮิตาชิ ดำเนินงานภายใต้โครงสร้างธุรกิจ "Digital Systems & Services" - เพื่อสนับสนุนการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของลูกค้า

"Green Energy & Mobility" - มีส่วนร่วมในสังคมที่ลดคาร์บอนผ่านระบบพลังงานและระบบรางรถไฟ และ "Connective Industries" - เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อมอบโซลูชันในอุตสาหกรรมต่างๆ ด้วยการดำเนินงานของบริษัทผ่านการขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล พลังงานสีเขียว และนวัตกรรม บริษัทมุ่งหวังที่จะเติบโตผ่านการร่วมงานกับลูกค้าของเรา รายได้รวมของบริษัทสำหรับปีงบประมาณ 2022 (สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2023) มีมูลค่ารวม 10,881.1 พันล้านเยน โดยมีบริษัทในเครือ 696 แห่ง และพนักงานประมาณ 320,000 คนทั่วโลก สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับฮิตาชิ กรุณาเยี่ยมชมเว็บไซต์ของบริษัทที่ https://www.hitachi.com


แท็ก ฮิตาชิ   สถานี  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ