เครือเจริญโภคภัณฑ์นำคณะเยาวชนที่จะเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2017 เข้าพบรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประทศ

ข่าวต่างประเทศ Monday October 2, 2017 14:30 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๐ นายสุเมธ เหล่าโมราพร กรรมการผู้จัดการใหญ่ สถาบันผู้นำเครือเจริญโภคภัณฑ์ และประธานกรรมการ บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ได้นำคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ของประเทศไทย จำนวน ๒๐ คน ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2017 ณ กรุงโบโกตา สาธารณรัฐโคลอมเบีย ระหว่างวันที่ ๔ - ๗ ตุลาคม ๒๕๖๐ เข้าพบนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้โอวาทว่า การเข้าร่วมการประชุมข้างต้นของเยาวชนไทยถือเป็นการดำเนินงานการทูตในรูปแบบไม่เป็นทางการ และขอให้เยาวชนทุกคนปฏิบัติตามนโยบาย open-door ซึ่งเป็นแนวทางการดำเนินนโยบายต่างประเทศของไทยมาตั้งแต่สมัยอยุธยา กล่าวคือ การมีปฏิสัมพันธ์ที่เปิดกว้างรับความแตกต่างและความหลากหลายในประชาคมระหว่างประเทศ รวมทั้งขอให้คณะเยาวชนซึ่งเป็นผู้แทนประเทศไทยใช้โอกาสการเข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ในการประชาสัมพันธ์ประเทศไทย โดยเฉพาะหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งเป็นมรดกทางปัญญาของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ซึ่งเริ่มแพร่หลายหลังจากวิกฤตเศรษฐกิจปี พ.ศ. ๒๕๔๐ (ต้มยำกุ้ง) โดยทุกภาคส่วนได้นำมาปรับใช้ทำให้ประเทศไทยฟื้นตัวจากวิกฤตเศรษฐกิจอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประเทศโคลอมเบีย และความสัมพันธ์ไทย – โคลอมเบีย ซึ่งเป็นเจ้าภาพการประชุมฯ โดยเฉพาะความสนใจของประเทศโคลอมเบียในเรื่องการปลูกพืชทดแทนยาเสพติด โดยคณะผู้แทนโคลอมเบียได้เดินทางมาศึกษาดูงานเรื่องดังกล่าวในประเทศไทย ในโอกาสนี้ กระทรวงการต่างประเทศได้มอบเอกสารข้อมูลเกี่ยวกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเอกสารเผยแพร่ของกระทรวงการต่างประเทศให้แก่เยาวชนเพื่อใช้ประโยชน์ในการทำหน้าที่ผู้แทนเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2017 ด้วย

การประชุม One Young World Summit จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศต่าง ๆ สลับกันเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับเยาวชนทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี ได้แลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบุคคลสำคัญระดับโลกซึ่งได้รับเชิญแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่เป็นประเด็นระหว่างประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนทั่วโลกและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในโลก ทั้งนี้ กรุงเทพมหานครได้เป็นเจ้าภาพการประชุม One Young World Summit 2015 เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีเยาวชนประมาณ ๑,๓๐๐ คน จากกว่า ๑๙๐ ประเทศ เข้าร่วม

--กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ--


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ