ข่าวอินโฟเควสท์
17:49 ธอส.พักหนี้ ลดดอกเบี้ย ให้กู้ซ่อม/สร้าง และปลอดหนี้บางส่วนช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย   นายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอ…
17:30 นายกฯออสเตรเลียเพิ่มงบช่วยเหลือเกษตรกรเหยื่อภัยแล้งเป็น 1.3 พันล้านดอลล์   นายมัลคอล์ม เทิร์นบุล นายกรัฐมนตรีออสเตรเลีย ประกาศงบช่วยเหลือเกษตรก…

อธิบดีกรมความร่วมมือฯ เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ OGOP ของราชอาณาจักรภูฏาน ครั้งที่ ๒/๒๕๖๐ ณ ราชอาณาจักรภูฏาน

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- ศุกร์ที่ 17 พฤศจิกายน 2560 13:55:57 น.

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นางสุพัตรา ศรีไมตรีพิทักษ์ อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ และนาย Tashi รองราชเลขาธิการ The Queen's Project Office (QPO) แห่งราชอาณาจักรภูฏาน เป็นประธานร่วมในการประชุมคณะกรรมการกำกับโครงการส่งเสริมด้านการเกษตร โดยเน้นการพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ One Gewog One Product (OGOP) ของราชอาณาจักรภูฏาน (Project Steering Committee – PSC) ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๐ ณ สำนักงานโครงการฯ กรุงทิมพู ราชอาณาจักรภูฏาน โดยมีผู้แทนฝ่ายไทย ประกอบด้วย รศ.ดร.วัชรพงษ์ วัฒนกุล มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ผู้จัดการโครงการฯ นายรัชชานนท์ แก้วมณี ผู้แทนกรมการพัฒนาชุมชน และเจ้าหน้าที่ส่วนให้ความร่วมมือกับต่างประเทศ ๒ และผู้แทนฝ่ายภูฏาน ประกอบด้วย ผู้แทนจากกระทรวงเกษตรและป่าไม้ Agency for Promotion of Indigenous Crafts (APIC) สภาหอการค้าภูฏาน ผู้แทนของจังหวัดทิมพู และเจ้าหน้าที่โครงการ OGOP เข้าร่วมประชุม

การประชุมดังกล่าวได้รับทราบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานโครงการ (ระยะ ๒ ปี) ในช่วงปีที่ ๒ ของโครงการ (มิถุนายน ๒๕๕๙ – ตุลาคม ๒๕๖๐) และพิจารณาแผนปฏิบัติการโครงการช่วงปีที่ ๓ ในปี ๒๕๖๑ ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยได้เสนอที่จะริเริ่มโครงการพัฒนาชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในชุมชนของภูฏานที่มีการผลิตสินค้า OGOP อยู่แล้ว เพื่อเป็นการต่อยอดในการสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้มากขึ้นด้วยแนวคิดของปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้สมาชิกชุมชนมีกระบวนคิดร่วมกันในการเสริมสร้างความมั่นคงทางรายได้และการประกอบอาชีพบนหลักการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

นอกจากนี้ ได้มีการหารือและเตรียมการในการนำผลิตภัณฑ์ของโครงการ OGOP ที่ได้รับการพัฒนาคุณภาพสินค้าและบรรจุภัณฑ์มาเป็นลำดับตามกิจกรรมภายใต้แผนงานโครงการที่ผ่านมา เข้าร่วมในงานแสดงสินค้าและผลิตภัณฑ์ OTOP ประจำปี ๒๕๖๐ ที่เมืองทองธานี ในช่วงระหว่างวันที่ ๑๗ – ๒๕ ธันวาคม ๒๕๖๐

อนึ่ง การถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ที่ประเทศไทยมีความเชี่ยวชาญให้กับราชอาณาจักรภูฏาน เพื่อให้เกษตรกรภูฏานสามารถเพิ่มผลผลิตและรายได้ รวมทั้งพัฒนาสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ (OGOP) ให้สามารถทำการตลาดภายในและการส่งออกได้ เป็นการดำเนินงานของกระทรวงการต่างประเทศที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศเพื่อการพัฒนา และสนับสนุนนโยบาย SEP for SDGs Partnership ในภูมิภาค อีกทั้งเป็นการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดี ทั้งในระดับรัฐบาลและประชาชนของทั้งสองประเทศด้วย

--กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ--
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง