ข่าวอินโฟเควสท์
17:27 ภาวะตลาดตราสารหนี้ไทย: วันนี้มีมูลค่าการซื้อขายรวม 42,157 ล้านบาท   มีมูลค่าการซื้อขายรวมทั้งวันอยู่ที่ ล้านบาท ด้านประเภทของนักลงทุน ที่มีมูลค…
17:23 ภาวะตลาดเงินบาท: ปิด 32.78 แกว่งแคบ รอลุ้นเฟด-กนง.ประชุมดอกเบี้ย คาดกรอบพรุ่งนี้ 32.75-32.85   นักบริหารเงินจากธนาคารกรุงเทพ เปิดเผยว่า เงินบาท…
17:17 สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 481.09 ลบ.(SET+MAI)   ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดังนี้ กลุ่ม มูลค่าซื้อ (ลบ.)…
17:16 สรุปปริมาณการซื้อขายรายกลุ่ม ต่างชาติขายสุทธิ 471.95 ลบ.(SET)   ตามประเภทนักลงทุน ประจำวันที่ 17 ธันวาคม 2561 ดังนี้ กลุ่ม มูลค่าซื้อ % มูลค่าข…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนา (Ministerial to Advance Religious Freedom) ณ กรุงวอชิงตัน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 14:42:56 น.

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการเยือนกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนา และจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญในรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ ด้วย

ในการเข้าร่วมการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีเป้าประสงค์สำคัญ ได้แก่

(๑) เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของไทยเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา
(๒) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในด้านสิทธิมนุษยชนในเวที ระหว่างประเทศ

(๓) เพื่อเน้นย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนา ตามข้อ ๑๘ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ ๑๘ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ประกาศเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบ ๒๐ ปีของกฎหมาย International Religious Freedom Act (IRFA) และ ๗๐ ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและให้ทิศทางต่อความพยายามส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพทางศาสนา รวมทั้งเพื่อหาท่าทีร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ ในโอกาสเยือนกรุงวอชิงตันครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมีกำหนดการพบหารือกับบุคคลสำคัญในรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ ด้วย

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง