ข่าวอินโฟเควสท์
17:07 (เพิ่มเติม) จีนเผยราคาบ้านเดือนก.ย.ยังมีเสถียรภาพ หลังรัฐเดินหน้าควบคุมตลาดอสังหาฯ   สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ราคาบ้านใ…
16:33 แหล่งข่าวเผยซัมมิต "ทรัมป์-คิม" ครั้งที่ 2 ไม่น่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้   เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยว่า การประชุมสุดยอดครั้งที่ 2 ระหว่าง…

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนา (Ministerial to Advance Religious Freedom) ณ กรุงวอชิงตัน ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- พฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2561 14:42:56 น.

นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดการเยือนกรุงวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา ระหว่างวันที่ ๒๓ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เพื่อเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนา และจะใช้โอกาสนี้พบหารือกับบุคคลสำคัญในรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ ด้วย

ในการเข้าร่วมการประชุมฯ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะร่วมกล่าวถ้อยแถลงและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยมีเป้าประสงค์สำคัญ ได้แก่

(๑) เพื่อเผยแพร่ความก้าวหน้าของไทยเรื่องการคุ้มครองเสรีภาพในการนับถือศาสนา
(๒) เพื่อเสริมสร้างภาพลักษณ์และบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในด้านสิทธิมนุษยชนในเวที ระหว่างประเทศ

(๓) เพื่อเน้นย้ำว่าไทยให้ความสำคัญกับพันธกรณีระหว่างประเทศด้านสิทธิมนุษยชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในด้านเสรีภาพในการนับถือศาสนา ตามข้อ ๑๘ ของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และข้อ ๑๘ ของกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ ได้ประกาศเป็นเจ้าภาพการประชุมระดับรัฐมนตรีว่าด้วยการส่งเสริมเสรีภาพทางศาสนา เนื่องในโอกาสครบ ๒๐ ปีของกฎหมาย International Religious Freedom Act (IRFA) และ ๗๐ ปีของปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนและให้ทิศทางต่อความพยายามส่งเสริมและปกป้องเสรีภาพทางศาสนา รวมทั้งเพื่อหาท่าทีร่วมกันระหว่างผู้เข้าร่วมประชุม

นอกจากนี้ ในโอกาสเยือนกรุงวอชิงตันครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะมีกำหนดการพบหารือกับบุคคลสำคัญในรัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ ด้วย

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง