ปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน

ข่าวต่างประเทศ Thursday February 14, 2019 15:12 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการบูรณาการเสริมสร้างการรับรู้สู่ชุมชน โดยมีนายกรัฐมนตรีเป็นประธานและสักขีพยานในพิธี ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล บันทึกข้อตกลงดังกล่าวเป็นความร่วมมือระหว่าง ๑๙ กระทรวงกับอีก ๒ หน่วยงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลและผลการดำเนินงานต่าง ๆ รวมถึงการเตือนภัยในรูปแบบต่าง ๆ ไปยังส่วนท้องถิ่นผ่านช่องทางการสื่อสารของกระทรวงมหาดไทยซึ่งมีเครือข่ายในส่วนภูมิภาคอย่างกว้างขวาง

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีได้กล่าวปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “การสร้างการรับรู้สู่ชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยเน้นย้ำเรื่องการสื่อสารข้อมูลของทางราชการที่เป็นประโยชน์และเกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในรูปแบบที่ไม่ซับซ้อนและเข้าใจง่าย เพื่อให้ประชาชนเกิดความตระหนักรู้เกี่ยวกับความเป็นไปของบ้านเมืองและการดำเนินงานของรัฐบาล ซึ่งประชาชนจากทุกภาคส่วนสามารถมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนนโยบายต่าง ๆ ภายใต้กลไกประชารัฐ เพื่อให้เกิดความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน แก่ประเทศและประชาชนไทย

ความร่วมมือดังกล่าวสอดรับกับนโยบายการทูตสาธารณะ ภายใต้หลัก “การต่างประเทศ ๕ มี” ในด้าน Synergy หรือการมีพลัง ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้การต่างประเทศไม่เป็นเรื่องไกลตัวสำหรับประชาชน และประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนดและขับเคลื่อนนโยบายการต่างประเทศอย่างครอบคลุม

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ