การเสวนาเรื่อง ‘40 Years of Thai - Colombian Diplomatic Relations: the Bond of Friendship through Coffee Beans’

ข่าวต่างประเทศ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 13:26 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2562 สมาคมกาแฟพิเศษไทยร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทยได้จัดการเสวนาเรื่อง ‘40 Years of Thai - Colombian Diplomatic Relations: the Bond of Friendship through Coffee Beans’ ภายในงาน Thailand Coffee Fest 2019 ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี แห่งความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - โคลอมเบีย และเป็นสัญลักษณ์ของความร่วมมือที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมการปลูกและประกอบธุรกิจกาแฟ การเสวนามีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน อาทิ อุปทูตโคลอมเบียประจำประเทศไทย นายกสมาคมกาแฟพิเศษไทย เกษตรกรผู้ปลูกกาแฟจากโคลอมเบีย และผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้

ภายในงานผู้เข้าร่วมเสวนาได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์และข้อคิดเห็น โดยฝ่ายโคลอมเบียได้ถ่ายทอดจุดแข็งของการปลูกและประกอบธุรกิจกาแฟของโคลอมเบียที่ถือว่ามีคุณภาพเป็นที่ยอมรับในระดับโลก ตลอดจนประสบการณ์การพัฒนาและดูแลกาแฟด้วยวิถีเกษตรเชิงอนุรักษ์โดยปลูกกาแฟภายในพื้นที่ป่าที่ไม่มีการถากถางที่ดิน การสร้างจิตสำนึกร่วมกันในหมู่เกษตรกรที่ร่วมเป็นเจ้าของในพื้นที่ปลูกกาแฟ และการลงแขกเพื่อเก็บเกี่ยวผลผลิต ส่วนข้อจำกัดที่สำคัญ ได้แก่ ราคาตลาดของกาแฟโคลอมเบียที่สูงมากทำให้ยากต่อการแข่งขันในตลาด

ผู้แทนกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ได้กล่าวแสดงความยินดีที่ไทยกับโคลอมเบียได้พัฒนาความสัมพันธ์ทางการทูตซึ่งจะครบรอบ 40 ปี ในปี 2562 และงานดังกล่าวก็เป็นหนึ่งในกิจกรรมเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ระหว่างกัน ซึ่งทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ราบรื่นและมีความร่วมมือที่ดีเสมอมา และได้กล่าวขอบคุณสมาคมกาแฟพิเศษไทย ผู้ที่เกี่ยวข้องที่เอื้อเฟื้อสถานที่และสนับสนุนการจัดกิจกรรมดังกล่าว

งาน Thailand Coffee Fest 2019 ดังกล่าวนับเป็นงานแสดงสินค้าและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับกาแฟที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียนและมีความสำคัญสำหรับวงการกาแฟไทย จึงเป็นอีกโอกาสที่กระทรวงการต่างประเทศได้ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนไทยได้รับทราบเกี่ยวกับบทบาทของกระทรวงฯ ในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีและความร่วมมือที่เป็นประโยชน์กับต่างประเทศ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการนำองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์และสอดคล้องกับความต้องการของฝ่ายไทยมาเผยแพร่เพื่อนำไปเสริมสร้างขีดความสามารถในสาขาที่เกี่ยวข้องต่อไป

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ