ข่าวอินโฟเควสท์
15:31 กูเกิ้ลแก้ไขบั๊กในเสิร์ชเอนจินเรียบร้อยแล้ว หลังผู้ใช้งานพบปัญหาคอนเทนต์ไม่ถูกอินเด็กซ์   กูเกิ้ล อิงค์ เปิดเผยผ่านทางทวิตเตอร์ว่า ทางบริษัทได้…
15:30 ก.ล.ต.-ป.ป.ง.ร่วมศึกษาเพิ่มข้อกม.ฟอกเงินเอาผิดผู้บริหาร บจ.คุมปั่นหุ้น,ครอบคลุมธุรกรรมสินทรัพย์ดิจิทัล   นางสาวรื่นวดี สุวรรณมงคล เลขาธิการ สำน…
15:26 FSS ออก Call DW อ้างอิง PTTGC, TOP จ่อเทรด 27 พ.ค.   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.ฟินันเซีย ไซรัส …
15:25 เลือกตั้ง'62: "ชวน" ปัดคุย"ประวิตร"ตั้งรัฐบาล ยันยึดมติพรรค ชู"บัญญัติ-อภิสิทธิ์"เหมาะนั่งประธานสภาฯ   นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประ…
15:17 ทริสเรทติ้งจัดอันดับเครดิตหุ้นกู้ชุดใหม่ของ BTS วงเงินไม่เกิน 1.3 หมื่นลบ.ที่ระดับ "A" แนวโน้ม Stable   ทริสเรทติ้งคงอันดับเครดิตองค์กรและหุ้นก…

การฝึกอบรม หัวข้อ การจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี ประจำปี ๒๕๖๒

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- พุธที่ 3 เมษายน 2562 16:01:00 น.

กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสำนักงานข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Office of the High Commissioner for Human Rights – OHCHR) จัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี” ประจำปี ๒๕๖๒ สำหรับเจ้าหน้าที่รัฐที่มีภารกิจเกี่ยวข้องกับการจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศ จำนวน ๓๗ คน ระหว่างวันที่ ๒๕ – ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๒ ที่โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสานต่อการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรในการดำเนินการตามพันธกรณีของไทยภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนผ่านการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและทักษะที่จำเป็นในการจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศ และเพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนวาระแห่งชาติ: สิทธิมนุษยชนร่วมขับเคลื่อน Thailand 4.0 เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ในห้วงปี ๒๕๖๑ – ๒๕๖๒ ในมิติของการดำเนินการตามพันธกรณีระหว่างประเทศ

ในโอกาสนี้ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงาน โดยเน้นความสำคัญของการจัดทำรายงานประเทศ ซึ่งไม่เพียงแต่จะเป็นพันธกรณีภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี แต่ยังเป็นกระบวนการสำคัญในการขับเคลื่อนงานสิทธิมนุษยชนในประเทศ โดยเฉพาะการเสริมสร้างความตระหนักรู้และความรู้ความเข้าใจของเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน การสร้างวัฒนธรรมการทำงานแบบบูรณาการ และการติดตามให้เกิดความคืบหน้าที่เป็นรูปธรรมในการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิมนุษยชนในประเทศ

ในห้วงการฝึกอบรม นาง Maria Virginia Bras Gomes อดีตประธานคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติ และนาง Nosy Ramamonjisoa เลขานุการคณะกรรมการฯ ได้ให้ความรู้เกี่ยวกับกลไกที่เกี่ยวข้องกับอนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชน ตลอดจนกระบวนการและแนวทางการจัดทำรายงานประเทศโดยรัฐภาคี โดยผู้เข้าร่วมฝึกอบรมได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและข้อมูลระหว่างหน่วยงานในรูปแบบการอภิปรายกลุ่มและการจำลองสถานการณ์ด้วย

กระทรวงการต่างประเทศได้ร่วมกับคณะกรรมการว่าด้วยสิทธิทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม แห่งสหประชาชาติจัดการฝึกอบรมในหัวข้อ “การจัดทำและนำเสนอรายงานประเทศภายใต้อนุสัญญาด้านสิทธิมนุษยชนที่ประเทศไทยเป็นภาคี” ครั้งแรก เมื่อวันที่ ๘ – ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ ที่ จังหวัดฉะเชิงเทรา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนงานด้านสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยภายใต้การดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง