การเข้าร่วมของคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ข่าวต่างประเทศ Tuesday April 30, 2019 14:33 —กระทรวงการต่างประเทศ

ตามที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการเชิญผู้แทนต่างประเทศเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า การเชิญผู้แทนต่างประเทศเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ยึดถือตามแนวทางที่ได้ดำเนินมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี ๒๔๙๓ ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ คณะทูตานุทูตได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมพระราชพิธีในวันที่ ๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูต และคู่สมรส จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง และในช่วงบ่าย ผู้แทนคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ประกอบด้วยเอกอัครราชทูต/อุปทูตฯ ถิ่นพำนักในกรุงเทพฯ และคู่สมรสจากทุกภูมิภาค และที่มาจากประเทศที่เป็นราชอาณาจักรหรือเทียบเท่า จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงเย็น คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย พร้อมคู่สมรส และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยคณบดีคณะทูตจะเป็นผู้แทนคณะทูตานุทูตฯ ในการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น คณะทูตานุทูตฯ จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชทาน ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

โดยที่คณะทุตานุทูตได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมพระราชพิธีฯในฐานะผู้แทนประเทศของตนแล้ว กอปรกับฝ่ายไทยไม่ประสงค์ที่จะรบกวนบุคคลสำคัญต่างประเทศในการเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงไม่ได้มีการเชิญบุคคลสำคัญต่างประเทศให้เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ