ข่าวอินโฟเควสท์
10:18 YUANTA ออก Call DW อ้างอิง EA, IVL, PTTEP จ่อเทรดพรุ่งนี้   สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) เปิดเผยว่า บล.หยวนต้า (…
10:12 สรุปรายชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่ 22 ก.ค.62   ตารางแสดงชื่อหุ้นที่ขึ้นเครื่องหมาย XD ตั้งแต่วันที่ 22 กรกฎาคม 2562 ซึ่งรวบรวมข้อมูลจ…
10:12 ทูตพาณิชย์ฮ่องกงนำคณะนักธุรกิจลงพื้นที่อมตะซิตี้หวังกระตุ้นลงทุนในไทยเร็วขึ้น   นางชณันภัสร์ พิศาลอภิพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่…
10:08 กระดานหุ้น STAR Market ของจีนคึกคักหลังเปิดเทรดวันแรก ขณะหุ้นบางตัวโดน circuit breaker แล้ว   หุ้นส่วนใหญ่บนกระดานหุ้นวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมด้า…
10:07 IPO Fund: ข้อมูลกองทุนเปิดที่กำลังเสนอขาย   วันที่เสนอขาย ชื่อกองทุนเปิด ชื่อย่อ ประเภทกองทุน อายุโครงการ ลงทุนขั้นต่ำ ประมาณการ บลจ. ครั้งแรก(…

การเข้าร่วมของคณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทยในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

ข่าวต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ -- อังคารที่ 30 เมษายน 2562 14:33:14 น.
ตามที่ได้มีการสอบถามเกี่ยวกับการเชิญผู้แทนต่างประเทศเข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ นั้น

กระทรวงการต่างประเทศขอเรียนว่า การเชิญผู้แทนต่างประเทศเข้าร่วมพระราชพิธีบรมราชาภิเษกในครั้งนี้ยึดถือตามแนวทางที่ได้ดำเนินมาในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร เมื่อปี ๒๔๙๓ ซึ่งได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้คณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทยร่วมเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคลในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

สำหรับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ คณะทูตานุทูตได้รับพระราชทานพระราชานุญาตเข้าร่วมพระราชพิธีในวันที่ ๔ และ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ดังนี้

ในวันเสาร์ที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงเช้า เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ประจำประเทศไทย ในฐานะคณบดีคณะทูต และคู่สมรส จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท ณ พระที่นั่งไพศาลทักษิณ และพระที่นั่งอมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง และในช่วงบ่าย ผู้แทนคณะทูตานุทูตต่างประเทศประจำประเทศไทย พร้อมคู่สมรส ประกอบด้วยเอกอัครราชทูต/อุปทูตฯ ถิ่นพำนักในกรุงเทพฯ และคู่สมรสจากทุกภูมิภาค และที่มาจากประเทศที่เป็นราชอาณาจักรหรือเทียบเท่า จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทในการเสด็จออกมหาสมาคมทรงรับการถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย ในพระบรมมหาราชวัง

ในวันจันทร์ที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ช่วงเย็น คณะทูตานุทูตและกงสุลต่างประเทศประจำประเทศไทย และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย พร้อมคู่สมรส และผู้แทนองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทย จะเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทถวายพระพรชัยมงคล ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ในพระบรมมหาราชวัง โดยคณบดีคณะทูตจะเป็นผู้แทนคณะทูตานุทูตฯ ในการกราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จากนั้น คณะทูตานุทูตฯ จะเข้าร่วมงานเลี้ยงรับรองพระราชทาน ณ พระที่นั่งบรมราชสถิตยมโหฬาร

โดยที่คณะทุตานุทูตได้รับพระราชทานพระราชานุญาตให้เข้าร่วมพระราชพิธีฯในฐานะผู้แทนประเทศของตนแล้ว กอปรกับฝ่ายไทยไม่ประสงค์ที่จะรบกวนบุคคลสำคัญต่างประเทศในการเดินทางมาร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงไม่ได้มีการเชิญบุคคลสำคัญต่างประเทศให้เข้าร่วมงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ
ข่าวที่เกี่ยวข้อง