ไทยได้รับเลือกตั้งซ้ำให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๓

ข่าวต่างประเทศ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 13:27 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๗ พฤษภาคม ๒๕๖๒ ประเทศไทยได้รับเลือกตั้งซ้ำให้เป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติด วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๐-๒๐๒๓ (พ.ศ. ๒๕๖๓-๒๕๖๖) โดยที่ประชุมคณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติณ สำนักงานใหญ่สหประชาชาติ นครนิวยอร์ก ทั้งนี้ ไทยได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดในหลายวาระติดต่อกันตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๑๖

การเลือกตั้งสมาชิกคณะกรรมาธิการยาเสพติดกลุ่มเอเชีย-แปซิฟิกในวาระนี้ มีตำแหน่งว่าง ๘ ที่มีประเทศผู้ลงสมัคร ๙ ประเทศ โดยประเทศอื่นที่ได้รับเลือกตั้ง ได้แก่ ญี่ปุ่น คาซัคสถาน เนปาล ปากีสถาน บาห์เรน เติร์กเมนิสถาน และจีน

คณะกรรมาธิการยาเสพติดแห่งสหประชาชาติเป็นคณะกรรมาธิการหนึ่งภายใต้คณะมนตรีเศรษฐกิจและสังคมแห่งสหประชาชาติ และเป็นองค์กรกำกับดูแลสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติ และเป็นหน่วยงานวางแผนนโยบายด้านยาเสพติดของสหประชาชาติ ทั้งนี้ ประเทศไทยให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด โดยที่ผ่านมาบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยในคณะกรรมาธิการยาเสพติดล้วนเป็นที่ประจักษ์ โดยเฉพาะการส่งเสริมแนวปฏิบัติสหประชาชาติว่าด้วยการพัฒนาทางเลือก

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ