พิธีขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัมเป็น ๒๔ ชั่วโมง

ข่าวต่างประเทศ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2562 15:15 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๒ นายชัยสิริ อนะมาน ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัมเป็น ๒๔ ชั่วโมง ร่วมกับดาโตะ มาร์ซูกี ยะฮ์ยา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ณ บริเวณด่านศุลกากรสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา และด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัม รัฐเกดะห์ มาเลเซีย

ทั้งสองฝ่ายได้ร่วมกันโบกธงเป็นสัญญาณปล่อยรถบรรทุกให้วิ่งผ่านด่านทั้งสองฝั่ง เพื่อเป็นสัญลักษณ์การเริ่มต้นการขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัมเป็น ๒๔ ชั่วโมง จากเดิมที่ด่านศุลกากรสะเดาเปิดเวลา ๐๕.๐๐ น. และปิดเวลา ๒๓.๐๐ น. (เวลาท้องถิ่นไทย) โดยการทดลองขยายเวลาทำการด่านศุลกากรสะเดา – บูกิตกายูฮิตัมเป็น ๒๔ ชั่วโมง จะมีระยะเวลาทดลอง ๓ เดือน ตั้งแต่วันที่ ๑๗ มิถุนายน – ๑๖ กันยายน ๒๕๖๒ และจะครอบคลุมเฉพาะ (๑) การขนส่งสินค้าและพัสดุภัณฑ์ และ (๒) ประเภทรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถพ่วง โดยจำกัดจำนวนคนบนรถเพียง ๒ คน คือ คนขับรถและผู้ช่วยคนขับรถ

การขยายเวลาทำการของด่านศุลกากรสะเดาเป็น ๒๔ ชั่วโมงถือเป็นผลสัมฤทธิ์ที่เป็นรูปธรรมจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑ และสะท้อนถึงความร่วมมืออย่างจริงจังเพื่อพัฒนาเศรษฐกิจและยกระดับชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนในพื้นที่ชายแดนภาคใต้ของไทยและรัฐทางภาคเหนือของมาเลเซีย นอกจากนี้ ถือเป็นความสำเร็จครั้งแรกในความร่วมมือระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านในการอำนวยความสะดวกแก่การขนส่งข้ามพรมแดน แสดงให้เห็นถึงการพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับมาเลเซีย ซึ่งจะกลายเป็นต้นแบบในการพัฒนาความเชื่อมโยง การค้าและการลงทุนกับประเทศเพื่อนบ้านอื่น ๆ

ที่มา: กองการสื่อมวลชน กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ