การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ

ข่าวต่างประเทศ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2562 13:49 น. —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายอาบูลกาลาม อับดุล โมเมน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นผู้พลัดถิ่นจากรัฐยะไข่ โดยฝ่ายบังกลาเทศแสดงความพึงพอใจต่อการเยือนบังกลาเทศของปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและขอบคุณบทบาทของไทย ในฐานะประธานอาเซียนในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเห็นพ้องส่งเสริมการค้าระหว่างกันให้มีมูลค่าและสมดุลมากยิ่งขึ้น โดยให้มีการแลกเปลี่ยน การเยือนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศและสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน ฝ่ายบังกลาเทศยินดีต่อการลงทุนของบริษัทชั้นนำของไทยในบังกลาเทศ และเชิญชวนภาคเอกชนไทยไปลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่บังกลาเทศ ในประเด็นระดับภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพัฒนาความร่วมมือในภายใต้กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ