งานเปิดตัวศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (International Studies Centre: ISC)

ข่าวต่างประเทศ Thursday September 5, 2019 13:10 —กระทรวงการต่างประเทศ

สถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการมีกำหนดจะจัดงานเปิดตัวศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ (International Studies Centre: ISC) ในวันพฤหัสบดีที่ 5 กันยายน ระหว่างเวลา 14.00 – 16.00 น. ที่ห้องนราธิป โดยมีนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงต่างประเทศเป็นประธาน และมีการกล่าวปาฐกถาพิเศษ โดย Professor Simon Tay ประธาน Singapore Institute of International Affairs ในหัวข้อ “ASEAN Centrality and Regional Balance in a Time of Sino-American Tensions: What Can Be Done”

ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศมีพันธกิจในการส่งเสริมการศึกษาและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาและนโยบายด้านการต่างประเทศในมิติต่าง ๆ อาทิ การเมืองระหว่างประเทศ เศรษฐกิจระหว่างประเทศ กฎหมายระหว่างประเทศ และองค์การระหว่างประเทศ/องค์การระดับภูมิภาค สร้างโอกาสและเป็นเวที สำหรับการปรึกษาหารือประเด็นต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการต่างประเทศ รวมทั้งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นเหล่านี้ต่อสาธารณะ

ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศมีแผนงานที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ จัดการบรรยายเรื่องต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการต่างประเทศโดยผู้ทรงคุณวุฒิภาครัฐและภาคเอกชนที่เป็นคนไทยและต่างชาติ นักการทูตแนวหน้า และนักวิชาการที่มีชื่อเสียง จัดการประชุม/การสัมมนาวิชาการในระดับชาติและนานาชาติ ทำการศึกษา/วิจัยประเด็นปัญหาต่าง ๆ เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการต่างประเทศของไทย สร้างความร่วมมือกับองค์กร/หน่วยงาน/สถาบันต่าง ๆ ทั้งในประเทศและในต่างประเทศ

ปัจจุบัน ดร. อนุสนธิ์ ชินวรรโณ อดีตข้าราชการระดับสูงของกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้อำนวยการของศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ และมีคณะกรรมการที่ปรึกษา ทำหน้าที่ดูแลกำกับกิจกรรมให้เป็นไปในทิศทางที่เหมาะสม และมี ดร. เตช บุนนาค อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเป็นประธานกรรมการ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ