ผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์เข้าพบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพร้อมคณะเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศไทยที่จะเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2019

ข่าวต่างประเทศ Monday September 16, 2019 13:11 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๒ นายนพปฎล เดชอุดม ประธานคณะผู้บริหารด้านความยั่งยืนองค์กร เครือเจริญโภคภัณฑ์ เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อนำคณะผู้บริหารเครือเจริญโภคภัณฑ์และเยาวชนผู้นำรุ่นใหม่ตัวแทนประเทศไทยจำนวน ๒๐ คน ที่จะเดินทางไปเข้าร่วมการประชุม One Young World Summit 2019 ณ กรุงลอนดอน สหราชอาณาจักร ระหว่างวันที่ ๒๒ – ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ให้โอวาทเกี่ยวกับความยั่งยืนในการต่างประเทศ ซึ่งสอดคล้องกับแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทยในปีนี้ คือ “Advancing Partnership for Sustainability” ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญและมีบทบาทสำคัญในการขับเคลื่อนเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) พร้อมทั้งกล่าวถึงประเด็นที่เป็นที่สนใจของประชาคมโลก ซึ่งมีความเกี่ยวโยงกับประเด็นในการประชุม One Young World Summit 2019 อาทิ การเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ และปัญหาขยะพลาสติกโดยเฉพาะขยะทะเล นอกจากนี้ การที่เยาวชนผู้นำรุ่นใหม่จะได้เดินทางไปยังสหราชอาณาจักรถือเป็นประโยชน์ในการสร้างเครือข่ายกับนานาประเทศ โอกาสนี้ เยาวชนได้สอบถามประเด็นอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจ อาทิ สิทธิมนุษยชน ปัญหามลพิษ และสงครามการค้า เพื่อเป็นข้อมูลประกอบในการประชุมดังกล่าวด้วย

การประชุม One Young World Summit จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี โดยประเทศต่าง ๆ สลับกันเป็นเจ้าภาพ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นเวทีสำหรับเยาวชนทั่วโลกที่มีอายุระหว่าง ๑๘ – ๓๐ ปี ได้แลกเปลี่ยนความรู้และแบ่งปันประสบการณ์ระหว่างกัน ตลอดจนรับฟังและแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับบุคคลสำคัญระดับโลกซึ่งได้รับเชิญแสดงปาฐกถาพิเศษในหัวข้อที่เป็นประเด็นระหว่างประเทศ อันจะเป็นการเสริมสร้างศักยภาพของเยาวชนทั่วโลกและสร้างเครือข่ายเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นในโลก

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ