ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับรัฐมนตรีแห่งรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านระบบการประชุมทางไกล

ข่าวต่างประเทศ Wednesday October 28, 2020 13:13 —กระทรวงการต่างประเทศ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือทางไกลกับรัฐมนตรีแห่งรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างกันในด้านการค้า การลงทุนของภาคเอกชนยูเออีในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ความร่วมมือเพื่อรับมือโควิด-๑๙ และความร่วมมือในองค์การระหว่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๓ นายวิชาวัฒน์ อิศรภักดี ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศได้หารือกับนายอะห์มัด อะลี อัศศอยิฆ รัฐมนตรีแห่งรัฐของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ผ่านระบบการประชุมทางไกล เพื่อรักษาพลวัตความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการค้าและการลงทุน ความร่วมมือด้านความมั่นคงทางอาหาร สาธารณสุข และการท่องเที่ยว ตลอดจนการเข้าร่วมงาน Dubai World Expo ของไทย และการจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๕ ปีของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี ๒๕๖๓

ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องให้เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี และเอกอัครราชทูตสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ประจำประเทศไทยร่วมกันศึกษาและกำหนดสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมายในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) ที่ทั้งสองฝ่ายมีความเป็นเลิศเพื่อนำไปสู่ความร่วมมือของภาคเอกชนอย่างเป็นรูปธรรม รวมทั้งการขยายความร่วมมือในสาขาการบริการทางการเงิน การบิน และการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน

นอกจากนั้น ฝ่ายไทยได้แจ้งสนับสนุนการลงสมัครตำแหน่งสมาชิกไม่ถาวรของคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ (non-permanent member of the United Nations Security Council : UNSC) วาระปี ค.ศ. ๒๐๒๒-๒๐๒๓ ของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และทั้งสองฝ่ายแสดงความพร้อมที่จะพิจารณาการสมัครรับเลือกตั้งของแต่ละฝ่ายด้วยดีในกรอบพหุภาคี อาทิ การสมัครของไทยเพื่อดำรงตำแหน่งเลขาธิการองค์การที่ปรึกษากฎหมายแห่งเอเชียและแอฟริกา (Asian-African Legal Consultative Organization: AALCO) และการสมัครของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เพื่อเข้าเป็นอัครภาคีสนธิสัญญามิตรภาพและความร่วมมือในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Treaty of Amity and Cooperation in Southeast Asia: TAC) และตำแหน่งเลขาธิการสมาคมแห่งภูมิภาคมหาสมุทรอินเดีย (Indian Ocean Rim Association: IORA) นอกจากนั้น ฝ่ายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ยังยืนยันให้การสนับสนุนไทยในกรอบองค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC)

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ