ข่าวสารนิเทศ: กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพ OECD Southeast Asia Regional Forum

ข่าวต่างประเทศ Wednesday March 3, 2021 15:11 —กระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวสารนิเทศ: กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพ OECD Southeast Asia Regional Forum และกิจกรรมการเปิดตัวรายงาน ?OECD Investment Policy Reviews: Thailand?

กระทรวงการต่างประเทศจัดการประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพ OECD Southeast Asia Regional Forum เพื่อหารือการฟื้นฟูเศรษฐกิจในยุคหลังโควิด-๑๙ และจัดกิจกรรมการเปิดตัวรายงาน OECD Investment Policy Reviews: Thailand เพื่อนำเสนอผลการประเมินนโยบายและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนของไทย และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๔๖๔ กระทรวงการต่างประเทศได้จัดการประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพ OECD Southeast Asia Regional Forum และกิจกรรมการเปิดตัวรายงาน ?OECD Investment Policy Reviews: Thailand? ณ โรงแรมแบงค็อก แมริออท เดอะ สุรวงศ์

ในช่วงเช้า นายเชิดชาย ใช้ไววิทย์ อธิบดีกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ เป็นประธานการประชุมเตรียมการเป็นเจ้าภาพ OECD Southeast Asia Regional Forum ของไทย ในเดือนพฤษภาคม ๒๕๖๔ ภายใต้หัวข้อ ?การพัฒนาทุนมนุษย์เพื่อการฟื้นฟูหลังโควิด-๑๙? โดยผู้แทนภาครัฐและเอกชนได้ย้ำความสำคัญของการพัฒนาทักษะกำลังคนของประเทศ (Upskilling/Reskilling) การเข้าถึงและใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีด้านการศึกษา (Education Technology: Edtech) การส่งเสริมธุรกิจสตาร์ทอัพ การฟื้นฟูที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (Green recovery) และการขับเคลื่อนเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy: BCG) โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมให้ความคิดเห็นจากภาคส่วนต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า ๘๐ คน ทั้งนี้ กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศจะรวบรวมความคิดเห็นจากการประชุม และแจ้ง OECD เพื่อประโยชน์ในการเตรียมสารัตถะสำหรับการประชุม OECD Southeast Asia Regional Forum ต่อไป

ในช่วงบ่าย นายชุตินทร คงศักดิ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและนาย Masamichi Kono รองเลขาธิการ OECD ได้ร่วมเปิดตัวรายงาน ?OECD Investment Policy Reviews: Thailand? ซึ่งนำเสนอผลการประเมินนโยบายการลงทุนและสภาพแวดล้อมด้านการลงทุนของไทย รวมทั้งข้อเสนอแนะเชิงนโยบายเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและข้ามผ่านกับดักประเทศรายได้ปานกลางตามเป้าหมายของรัฐบาล ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวเป็นหนึ่งในโครงการภายใต้ความร่วมมือ Country Programme ระหว่างไทยกับ OECD ที่ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่ปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ กระทรวงการต่างประเทศยังได้จัดการเสวนาระดมสมองเพื่อหารือแนวทางการนำข้อเสนอแนะจากรายงานฯ มาพัฒนานโยบายการลงทุนของไทย โดยเน้น ๓ ประเด็นหลัก คือ การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าวในไทย การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน และ Outward Foreign Direct Investment โดยหวังว่า กิจกรรมดังกล่าวจะเป็นก้าวแรกที่ภาครัฐและเอกชนจะนำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในรายงานฯ ไปต่อยอด เพื่อเสริมสร้างบรรยากาศการลงทุน ยกระดับขีดความสามารถในการแข่งขัน และส่งเสริมศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทยในอนาคต ทั้งนี้ สามารถสืบค้นรายงานได้ที่ https://www.oecd ilibrary.org/finance-and-investment/oecd-investment-policy-reviews-thailand-2020_c4eeee1c-en

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ