ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับนายยามาดะ ชิเกโอะ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ด้านอาเซียน) แสดงความพร้อมเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

ข่าวต่างประเทศ Thursday July 22, 2021 14:07 —กระทรวงการต่างประเทศ

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับนายยามาดะ ชิเกโอะ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น (ด้านอาเซียน) แสดงความพร้อมเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗

ปลัดกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและเจ้าหน้าที่อาวุโสญี่ปุ่นด้านอาเซียน แสดงความพร้อมเป็นประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ปี ๒๕๖๔ - ๒๕๖๗ เน้นย้ำความร่วมมือภายใต้เอกสารมุมมองของอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิกและการฉลองโอกาสครบรอบ ๕๐ ปีแห่งความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่น ในปี ๒๕๖๖

เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ หารือกับนายยามาดะ ชิเกโอะ (H.E. Mr. YAMADA Shigeo) รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น และเจ้าหน้าที่อาวุโสญี่ปุ่นในกรอบอาเซียน ผ่านระบบการประชุมทางไกลตามคำขอของฝ่ายญี่ปุ่นเพื่อแนะนำตัวในโอกาสที่นายยามาดะรับตำแหน่งใหม่

ทั้งสองฝ่ายหารือแนวทางขยายความร่วมมือไทย-ญี่ปุ่นและอาเซียน-ญี่ปุ่นในมิติต่าง ๆ โดยเห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เอกสารมุมมองอาเซียนต่ออินโด-แปซิฟิก (เอโอไอพี) และการนำถ้อยแถลงร่วมของการประชุมสุดยอดอาเซียน-ญี่ปุ่น ครั้งที่ ๒๓ ว่าด้วยความร่วมมือต่อเอกสารเอโอไอพีมาปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายสนับสนุนการจัดตั้งศูนย์อาเซียนด้านภาวะฉุกเฉินทางสาธารณสุขและโรคอุบัติใหม่ (ASEAN Centre for Public Health Emergencies and Emerging Diseases: ACPHEED) และแนวทางกระชับความสัมพันธ์อาเซียน-ญี่ปุ่นให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น โดยไทยจะดำรงตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานความสัมพันธ์ฯ ตั้งแต่เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ถึงปี ๒๕๖๗

ปลัดกระทรวงฯ แสดงความขอบคุณที่ญี่ปุ่นได้ส่งมอบวัคซีนจำนวน ๑,๐๕๓,๐๙๐ โดสแก่ไทย และแสดงความพร้อมของไทยในการดำรงตำแหน่งประเทศผู้ประสานงานฯ โดยจะให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นแก่การขยายความร่วมมือเพื่อรับมือกับโควิด-๑๙ และการฟื้นฟูหลังการแพร่ระบาด การส่งเสริมความร่วมมือภายใต้เอกสารเอโอไอพี โดยเฉพาะด้านการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยเสนอความร่วมมือในการดำเนินการตามรูปแบบเศรษฐกิจชีวภาพ หมุนเวียน และสีเขียว (Bio, Circular and Green Economy Model: BCG) ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การเติบโตสีเขียว (Green Growth Strategy) ของญี่ปุ่น ตลอดจนการเตรียมการเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ ๕๐ ปีของความสัมพันธ์ฯ ในปี ๒๕๖๖

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ได้แก่ สถานการณ์ในทะเลจีนใต้ คาบสมุทรเกาหลี และเมียนมา และปลัดกระทรวงฯ ได้ส่งกำลังใจแก่ญี่ปุ่นในการเป็นเจ้าภาพจัดกีฬาโอลิมปิกและพาราลิมปิก Tokyo 2020 อีกด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ