การประชุม Political Consultations ไทย - สเปน ครั้งที่ ๔

ข่าวต่างประเทศ Monday June 13, 2022 13:45 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ นายอสิ ม้ามณี อธิบดีกรมยุโรป เป็นประธานร่วมในการประชุม Political Consultations ไทย - สเปน ครั้งที่ ๔ ร่วมกับนาย ฆาบิเอร์ ซาลิโด ออร์ติซ (Javier Salido Ortiz) อธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก กระทรวงการต่างประเทศ สหภาพยุโรปและความร่วมมือ ราชอาณาจักรสเปน ณ กรุงมาดริด ซึ่งบรรยากาศการประชุมฯ เป็นไปอย่างสร้างสรรค์และเป็นมิตร และประสบผลสำเร็จด้วยดี การประชุมจัดขึ้นในโอกาสครบรอบ ๑๕๒ ปี การสถาปนา

ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างทั้งสองประเทศ โดยมีนายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูตและรองหัวหน้าสำนักงาน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยนาย Felipe de la Morena Casado เอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ซึ่งได้เดินทางมาเข้าร่วมการประชุมในกรุงมาดริดในครั้งนี้ด้วย

ในการประชุมดังกล่าว ที่ประชุมได้ติดตามพัฒนาการของความร่วมมือไทย - สเปน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในการกระชับความร่วมมือระหว่างกันที่เป็นรูปธรรมในหลากหลายด้าน อาทิ ด้านการป้องกันประเทศและความมั่นคง ด้านการพาณิชย์และการลงทุน ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี นวัตกรรม พลังงาน ด้านการเกษตร ด้านสาธารณสุข ด้านการศึกษา วัฒนธรรมและการท่องเที่ยว โดยทั้งสองฝ่ายมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงหลังจากห่างหายไปนานเพื่อผลักดันความร่วมมือในทุกมิติ ทั้งสองประเทศยังตระหนักถึงความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจที่แข็งแกร่งและศักยภาพในการยกระดับความเชื่อมโยงระหว่างกัน ทั้งในด้านเศรษฐกิจและในระดับยุทธศาสตร์ระหว่างโมเดลเศรษฐกิจ BCG ของไทยกับยุทธศาสตร์ Foreign Action Strategy ประจำปี ค.ศ. ๒๐๒๑ - ๒๐๒๔ ของสเปน ทั้งนี้ สองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือในประเด็นใหม่ ได้แก่ เศรษฐกิจดิจิทัล เทคโนโลยีพลังงานหมุนเวียน เทคโนโลยีทางการแพทย์ ความมั่นคงด้านอาหาร การอนุรักษ์ทางทะเล และการบริหารจัดการน้ำ

โอกาสนี้ นายฆาบิเอร์ ซาลิโด ออร์ติซ อธิบดีฝ่ายสเปน ได้เป็นเจ้าภาพในช่วงการหารือระหว่างอาหารกลางวันแก่อธิบดีกรมยุโรป ซึ่งสองฝ่ายได้หารืออย่างกว้างขวางเกี่ยวกับประเด็นระดับภูมิภาคและในระดับโลก อาทิ พัฒนาการในยุโรป การประชุมสุดยอดองค์การสนธิสัญญาแอตแลนติกเหนือที่จะมีขึ้นในสเปนระหว่างวันที่ ๒๙ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๕ ณ กรุงมาดริด สถานการณ์ในยูเครน เมียนมา จีน ความร่วมมือในกรอบอาเซียน การเจรจา FTA ไทย - สหภาพยุโรป การเจรจา PCA ไทย - สหภาพยุโรป และประเด็นเกี่ยวกับอินโด - แปซิฟิก

ต่อมาเมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๕ อธิบดีกรมยุโรป พร้อมผู้แทนจากกองยุโรปตะวันตก ได้พบหารือกับนาย Javier Parrondo อธิบดี Casa Asia และนาย Emilio de Miguel Calabia ผู้อำนวยการ Casa Asia และอดีตเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย ณ ที่ทำการ Casa Asia ในกรุงมาดริด ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับโอกาสความร่วมมือจากการก่อตั้ง Thailand - Spain Forum ที่กำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตระหว่าง Casa Asia และสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการ โดยข้อริเริ่มดังกล่าวของฝ่ายสเปน นอกเหนือไปจากการเป็นเวทีหารือในด้านการต่างประเทศแล้ว ยังมีเป้าหมายในการขับเคลื่อนความร่วมมือด้านการทูตสาธารณะ ส่งเสริมการเรียนภาษาสเปนในประเทศไทยและภาษาไทยในสเปน รวมถึงผลักดันการแลกเปลี่ยนระหว่างภาคประชาชน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ