รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิด Thai – Saudi Business Forum

ข่าวต่างประเทศ Tuesday July 12, 2022 14:52 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๖ กรกฎาคม ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน Thai ? Saudi Business Forum จัดขึ้นโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยความร่วมมือกับกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ และบริษัทสยามพิวรรธน์ ที่ทรูไอคอนฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าไอคอนสยาม โดยมีนายสนั่น อังอุบลกุล ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นาย Krayem S. Alenezi สมาชิกคณะกรรมการบริหารหอการค้ามณฑลริยาด (Riyadh Chamber) และหัวหน้าคณะภาคเอกชนซาอุดีอาระเบีย และนาย Abdullah Alkhorayef สมาชิกคณะกรรมการบริหารหอการค้ามณฑลริยาด ร่วมกล่าวเปิดงานด้วย

งาน Thai ? Saudi Business Forum จัดขึ้นในโอกาสที่หอการค้ามณฑลริยาดได้นำคณะนักธุรกิจชั้นนำจากมณฑลริยาดกว่า ๙๐ คนในสาขาต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรม โทรคมนาคมและเทคโนโลยีสารสนเทศ การท่องเที่ยว อัญมณี การดูแลสุขภาพ ฯลฯ เดินทางเยือนประเทศไทยระหว่างวันที่ ๔ ? ๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ เพื่อแสวงหาตลาดและหุ้นส่วนทางธุรกิจรายใหม่ ศึกษาโอกาสและลู่ทางการลงทุนในไทย ตลอดจนปฏิสัมพันธ์และสร้างเครือข่ายกับนักธุรกิจไทย อีกทั้งพบหารือกับผู้แทนภาครัฐของไทยเพื่อหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันต่อไป โดยถือเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของคณะผู้แทนภาคเอกชนซาอุดีอาระเบียในรอบ ๓๒ ปี ภายหลังการปรับความสัมพันธ์ทวิภาคีไทย ? ซาอุดีอาระเบีย ให้กลับสู่ปกติอย่างสมบูรณ์ภายหลังการเดินทางเยือนซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ตามคำเชิญของเจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อัลซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammad bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มกุฎราชกุมารแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้กล่าวแสดงความหวังว่า การเยือนของคณะฯ จะทำให้ภาคเอกชนซาอุดีอาระเบียเห็นถึงพัฒนาการและศักยภาพทางเศรษฐกิจของไทย ที่สามารถเป็นหุ้นส่วนกับซาอุดีอาระเบียได้ พร้อมย้ำว่านโยบาย Saudi Vision 2030 ของซาอุดีอาระเบียและนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียว (Bio-Circular-Green Economy) ของไทยสามารถสอดรับกันได้เพื่อส่งเสริมผลประโยชน์ร่วมกันที่ยั่งยืนของทั้งสองฝ่าย

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยและหอการค้ามณฑลริยาด ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการในลงนามและแลกเปลี่ยนบันทึกความเข้าใจระหว่างภาคเอกชนไทยและซาอุดีอาระเบีย ประกอบด้วยบันทึกความเข้าใจระหว่างสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกับหอการค้ามณฑลริยาด และบันทึกความเข้าใจเพื่อส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาคเอกชนทั้งสองฝ่ายในสาขาต่าง ๆ อาทิ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรมอาหาร อสังหาริมทรัพย์ และการค้าขาย รวมทั้งสิ้น ๑๒ ฉบับ ซึ่งจะเป็นกลไกที่สำคัญในการเสริมสร้างความร่วมมือทางเศรษฐกิจที่เป็นรูปธรรมระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป

ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยได้จัดกิจกรรมการจับคู่ทางธุรกิจ (B2B) ระหว่างภาคเอกชนไทยกับภาคเอกชนซาอุดีอาระเบีย ซึ่งได้รับความสนใจจากภาคเอกชนไทยเป็นอย่างมาก โดยมีผู้เข้าร่วมงานฝ่ายไทยและฝ่ายซาอุดีอาระเบียรวมทั้งสิ้นแล้วกว่า ๓๐๐ บริษัท

ระหว่างการเยือนไทยของคณะนักธุรกิจฯ กระทรวงการต่างประเทศได้ประสานกับหน่วยงานของไทย อาทิ สำนักงานคณะกรรมการนโยบายเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (สกพอ. หรือ EEC) การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เพื่อจัดกิจกรรม ?EEC Business Forum? แสดงให้เห็นถึงความก้าวหน้าภาพรวมในด้านต่าง ๆ ของพื้นที่ EEC และสร้างความร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียในระยะถัดไป โดยเฉพาะความร่วมมือด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมเป้าหมาย อาทิ อุตสาหกรรมดิจิทัล การแพทย์ชั้นสูง ท่องเที่ยวสุขภาพ แปรรูปอาหาร ยานยนต์ EV เป็นต้น และได้พาคณะนักธุรกิจฯ เข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ได้แก่ (๑) การเยี่ยมชมศูนย์วิทยาศาสตร์ฮาลาล (๒) การรับฟังบรรยายสรุปเรื่องการรักษาบาดแผลและการใช้เทคโนโลยีพลาสมาอุณหภูมิต่ำความดันบรรยากาศในการรักษาบาดแผล ณ ภาควิชาศัลยศาสตร์ โรงพยาบาลศิริราช

ผู้บริหารระดับสูงของหอการค้ามณฑลริยาด ยังได้เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของภาครัฐไทย ได้แก่ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม และรองปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหาแนวทางผลักดันความร่วมมือต่อไป

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ