รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเน้นย้ำการหารือและความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายในการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๑๒

ข่าวต่างประเทศ Monday August 8, 2022 14:59 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ครั้งที่ ๑๒ (12th EAS FMM) ณ กรุงพนมเปญ โดยมีนายปรัก สุคน (H.E. Mr. Prak Sokhonn) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและความร่วมมือระหว่างประเทศแห่งราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประธานการประชุมฯ และมีรัฐมนตรีต่างประเทศหรือผู้แทนจากประเทศที่เข้าร่วมการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก และเลขาธิการอาเซียนเข้าร่วมด้วย

ที่ประชุมฯ ติดตามความคืบหน้าการดำเนินการตามแผนปฏิบัติการมะนิลาเพื่อต่อยอดการดำเนินการตามปฏิญญากรุงพนมเปญว่าด้วยข้อริเริ่มด้านการพัฒนาภายใต้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก (ค.ศ. ๒๐๑๘-๒๐๒๒) ในช่วงปีที่ผ่านมา และสาขาความร่วมมือภายใต้แผนปฏิบัติการภายใต้กรอบการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออกฉบับใหม่ (ค.ศ. ๒๐๒๓-๒๐๒๗) รวมทั้งหารือแนวทางการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้การประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก ในการเป็นเวทีระดับผู้นำสำหรับการหารือประเด็นเชิงยุทธศาสตร์ที่อยู่ในความสนใจและเป็นข้อห่วงกังวลร่วมกัน เพื่อเสริมสร้างสันติภาพ เสถียรภาพ และความเจริญรุ่งเรืองในภูมิภาค

ไทยเน้นว่ากลไกที่อาเซียนมีบทบาทนำ ซึ่งรวมถึงการประชุมสุดยอดเอเชียตะวันออก สามารถเป็นเวทีสำหรับการปรึกษาหารือระหว่างประเทศที่มีความสำคัญต่อภูมิภาค เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือที่เอื้อประโยชน์ต่อทุกฝ่ายอันจะนำไปสู่สันติภาพที่ยั่งยืนและความเจริญรุ่งเรืองร่วมกันในภูมิภาค นอกจากนี้ ไทยได้ย้ำความสำคัญของความพยายามร่วมกันในการขยายความร่วมมือเพื่อการต่อสู้กับประเด็นความท้าทายร่วมกัน ซึ่งไม่มีประเทศใดสามารถดำเนินการได้โดยลำพัง และย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะมีบทบาทที่สร้างสรรค์ในการส่งเสริมการพัฒนาที่ยั่งยืนและการเติบโตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

นอกจากนี้ ที่ประชุมฯ ยังได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นอย่างกว้างขวางและตรงไปตรงมาในประเด็นระดับภูมิภาคและระหว่างประเทศ ซึ่งรวมถึงสถาปัตยกรรมในภูมิภาค สถานการณ์ในเมียนมา ทะเลจีนใต้ ช่องแคบไต้หวัน คาบสมุทรเกาหลี และยูเครน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ