โครงการ “APEC 2022 Thailand School Outreach” เพื่อประชาสัมพันธ์การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุมเอเปคของไทย ปี ๒๕๖๕

ข่าวต่างประเทศ Wednesday September 21, 2022 14:22 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๖ สิงหาคม ? ๑๙ กันยายน ๒๕๖๕ กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ดำเนินโครงการ ?APEC 2022 Thailand School Outreach? ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินการของกระทรวงการต่างประเทศ ในการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับเอเปค เพื่อสร้างความตระหนักรู้การเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยปี ๒๕๖๕ แก่สาธารณชนในช่วงก่อนการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ตลอดจนส่งเสริมการมีส่วนร่วมของเยาวชนผ่านกิจกรรมนี้

ในโอกาสนี้ นางสาวเบญจาภา ทับทอง เลขานุการกรม กรมสารนิเทศ ได้เป็นวิทยากรบรรยายข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับเอเปคแก่โรงเรียนต่าง ๆ โดยเปิดคลิปวีดีทัศน์และดำเนินกิจกรรมเช่นการทายปัญหา ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศได้นำร่องโครงการนี้ โดยบรรยายให้โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากรุงเทพมหานคร เขต ๑ อาทิ โรงเรียนศรีอยุธยา โรงเรียนสายปัญญาในพระบรมชินูปถัมภ์ โรงเรียนมัธยมวัดดาวคะนอง โรงเรียนราชนันทาจารย์ สามเสนวิทยาลัย ๒ โรงเรียนราชโอรส โรงเรียนวัดนวลนรดิศ โรงเรียนวัดราชาธิวาส โรงเรียนสวนอนันต์ โรงเรียนทวีธาภิเศก โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ สตรีวิทยา พุทธมณฑล โรงเรียนราชวินิตบางแคปานขำ โรงเรียนมัธยมวัดหนองแขม และโรงเรียนบางประกอกวิทยาคม รวม ๑๓ โรงเรียน โดยมีนักเรียนมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสนใจเข้าร่วมกิจกรรมนี้โรงเรียน ครั้งละประมาณ ๓๐ ? ๑๔๐ คน

นอกเหนือจากการบรรยายข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับเอเปคและการเป็นเจ้าภาพเอเปคของไทยในปี ๒๕๖๕ การแนะนำเกี่ยวกับข้อมูลเบื้องต้นของกระทรวงการต่างประเทศ โดยเฉพาะกรมสารนิเทศ ตลอดจน ความรู้พื้นฐานในการมาเป็นนักการทูต ซึ่งได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากทั้งจากนักเรียนและบุคลากรในโรงเรียน โดยโรงเรียนหลายแห่งได้บรรจุความรู้ด้านเอเปคไว้ในวิชาสังคมด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ