ประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคมอบรายงานประจำปีต่อนายกรัฐมนตรีในฐานะประธานเอเปค

ข่าวต่างประเทศ Tuesday October 18, 2022 14:31 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๑ ตุลาคม ๒๕๖๕ นายเกรียงไกร เธียรนุกูล ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยในฐานะประธานสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค (APEC Business Advisory Council: ABAC) ประจำปี ๒๕๖๕ พร้อมด้วยสมาชิกสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปคของไทย เป็นตัวแทนภาคธุรกิจเอเปคเข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีเพื่อมอบรายงานประจำปีของสภาที่ปรึกษาทางธุรกิจเอเปค ประจำปี ๒๕๖๕ (2022 ABAC Report to APEC Economic Leaders) ที่ทำเนียบรัฐบาล

การมอบรายงานประจำปีของ ABAC ต่อผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคเป็นกิจกรรมที่สำคัญของเอเปค โดยตลอดทั้งปี ABAC ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับกลไกต่าง ๆ ของเอเปค เพื่อให้มุมมองและการแนะนำของภาคธุรกิจต่อกระบวนการทำงานของเอเปค ปีนี้ ABAC ได้การจัดการประชุม ABAC ไปแล้ว ๓ ครั้ง และจะมีการจัดการประชุม ABAC อีกครั้งก่อนหน้าสัปดาห์ผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคในเดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๕ เพื่อเตรียมการสำหรับการหารือระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจและผู้แทน ABAC โดยจะให้ความสำคัญกับข้อเสนอจากรายงานประจำปีของ ABAC ปีนี้ ที่ได้ให้ความสำคัญกับการเร่งรัดการฟื้นฟูเศรษฐกิจเพื่อให้ความเติบโตทางเศรษฐกิจมีความยั่งยืน ผ่านนโยบายเศรษฐกิจมหภาคที่เอื้อต่อการรับมือกับวิกฤตเงินเฟื้อ การเปลี่ยนแปลง สภาพภูมิอากาศ วิกฤตอาหาร ปัญหาสาธารณสุขในอนาคต รวมถึงส่งเสริมการเปลี่ยนผ่านสู่เศรษฐกิจคาร์บอนต่ำ ส่งเสริมการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจผ่านการมุ่งสู่จัดทำเขตการค้าเสรีเอเชีย-แปซิฟิก (FTAAP) และการสนับสนุนการทำงานขององค์การการค้าโลก ตลอดจนการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัล

รายงานประจำปีของ ABAC ในปีที่ผ่าน ๆ ได้มอบคำแนะนำจากภาคธุรกิจที่มีประโยชน์และนำไปใช้ได้จริง เช่น ความริเริ่มของไทยในการจัดตั้งคณะทำงานเฉพาะกิจเพื่อการเดินทางที่ปลอดภัย (Safe Passage Taskforce) ในปีนี้ ก็สอดคล้องกับข้อเสนอของ ABAC จากรายงานประจำปี ๒๕๖๔ และถือเป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมของไทยในการรื้อฟื้นการเดินทางข้ามพรมแดนในภูมิภาคอย่างปลอดภัยและไร้รอยต่อในภูมิภาคเอเปค

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ