การเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ในฐานะแขกของรัฐบาล

ข่าวต่างประเทศ Wednesday November 30, 2022 14:32 —กระทรวงการต่างประเทศ

ระหว่างวันที่ ๑๗ ? ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ เจ้าชายมุฮัมมัด บิน ซัลมาน บิน อับดุลอะซีซ อาล ซะอูด (His Royal Highness Prince Mohammed bin Salman bin Abdulaziz Al Saud) มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของรัฐบาล ตามคำกราบบังคมทูลเชิญของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี โดยถือเป็นการเสด็จฯ เยือนไทยครั้งแรกในระดับราชวงศ์และระดับผู้นำประเทศซาอุดีอาระเบีย ภายหลังการเยือนราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรี และการปรับความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับซาอุดีอาระเบียให้กลับสู่ระดับปกติอย่างสมบูรณ์

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย เข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาท พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ณ พระที่นั่งจักรีมหาปราสาท ซึ่งการเข้าเฝ้าฯ ในครั้งนี้เป็นเหตุการณ์ครั้งประวัติศาสตร์ โดยเป็นการพบกันอย่างเป็นทางการครั้งแรกระหว่างพระบรมวงศานุวงศ์ของทั้งสองประเทศ

นอกจากนี้ มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ทรงเข้าร่วมการประชุมกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก (Asia ? Pacific Economic Cooperation: APEC) ครั้งที่ ๒๙ ในฐานะแขกพิเศษของประธาน ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความจริงใจของไทยที่จะส่งเสริมความร่วมมือกับซาอุดีอาระเบียทั้งในกรอบทวิภาคีและพหุภาคี และความสนใจของซาอุดีอาระเบียในการเข้ามามีบทบาทที่ สร้างสรรค์ในภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก โดยมีไทยเป็นหุ้นส่วน ในการนี้ มกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียทรงร่วมการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการระหว่างผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปคกับแขกพิเศษ (APEC Leaders? Informal Dialogue with Guests) เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ในหัวข้อ Sustainable Growth และทรงหารือทวิภาคีกับผู้นำเขตเศรษฐกิจต่าง ๆ ด้วย

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และมกุฎราชกุมารและนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย ยังได้หารือเต็มคณะที่ทำเนียบรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายย้ำความมุ่งมั่นที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ทวิภาคีและพหุภาคีในทุกมิติ รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือในสาขาที่มีศักยภาพระหว่างกัน โดยเฉพาะสาขาการเมืองและความมั่นคง สาขาเศรษฐกิจและการลงทุน สาขาวิทยาศาสตร์และการวิจัย รวมทั้งสาขาความร่วมมือด้านฮัจย์ และส่งเสริมความเชื่อมโยงระหว่างภูมิภาคตะวันออกกลางและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายหลังการระบาดของโรคโควิด-๑๙

ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายร่วมเป็นสักขีพยานในการแลกเปลี่ยนความความตกลงและบันทึกความเข้าใจ จำนวน ๕ ฉบับ ได้แก่

(๑) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยการจัดตั้งสภาความร่วมมือซาอุดี - ไทย

(๒) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการส่งเสริมการลงทุนโดยตรงระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยกับรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

(๓) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านพลังงานระหว่างกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียกับกระทรวงพลังงานแห่งราชอาณาจักรไทย

(๔) บันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการท่องเที่ยวระหว่างกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาแห่งราชอาณาจักรไทยกับกระทรวงการท่องเที่ยวแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบียและ

(๕) บันทึกความเข้าใจระหว่างองค์กรกำกับดูแลและต่อต้านการทุจริต ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ราชอาณาจักรไทย ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

นอกจากนั้น ในวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ มกุฎราชกุมาร และนายกรัฐมนตรีแห่งราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย พระราชทานพระราชวโรกาสให้นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เข้าเฝ้าทูลละอองพระบาท และทรงเข้าร่วมพิธีทูลเกล้าถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาวิชาศาสตร์แห่งแผ่นดินเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน (Doctor of Philosophy Knowledge of the Land for Sustainable Development) โดยมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อีกทั้งทรงพระราชทานพระราชวโรกาสให้คณะผู้แทนจุฬาราชมนตรีเข้าเฝ้าด้วย

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ