กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

ข่าวต่างประเทศ Monday November 27, 2023 14:44 —กระทรวงการต่างประเทศ

กรมความร่วมมือระหว่างประเทศจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖

วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นางอุรีรัชต์ เจริญโต อธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นประธานในการจัดกิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์เฉลิมพระเกียรติฯ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๖ เพื่อเป็นการร่วมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม โดยการจัดกิจกรรมโครงการ ?ส่งขยะกำพร้ากลับบ้าน ครั้งที่ ๑๓? พร้อมกับจิตอาสาของกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ซึ่งทุกคนพร้อมใจกันใส่เสื้อสีเหลืองในการเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ นอกจากนี้ มีเครือข่ายที่เข้าร่วมกิจกรรม ๓ บริษัท คือ บริษัท N 15 เทคโนโลยี จำกัด บริษัท Wake up waste และบริษัท PLAPlus เข้าร่วมกิจกรรมด้วย

กิจกรรมส่งขยะกำพร้ากลับบ้านนี้ เป็นลักษณะการ drive thru จัดระหว่างเวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ จุดรวมพล ทิศใต้ ศูนย์ราชการ ๘๐ พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ มีรถของประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมจำนวน ๑๓๘ คัน ซึ่งเป็นขยะกำพร้าจากครอบครัวเจ้าหน้าที่กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ ขยะจาก ธพส. สำนักงาน ก.ล.ต บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด และขยะจากประชาชนทั่วไป สำหรับขยะกำพร้าที่ได้รับจากการบริจาคครั้งนี้จะถูกนำกลับไปที่บ้าน คือ ที่โรงงานของ บริษัท เอ็น 15 เทคโนโลยี จำกัด เพื่อผ่านกระบวนการ คัดแยก บดย่อย และบีบอัด เป็น ?เชื้อเพลิงขยะ? หรือ Refuse Derived Fuel ที่นิยมเรียกว่า RDF และจะถูกส่งไปใช้เป็นเชื้อเพลิงที่โรงงานผลิตไฟฟ้าและโรงงานปูนซีเมนต์ซึ่งสามารถทดแทนเชื้อเพลิงจากฟอสซิลได้

โครงการส่งขยะกำพร้ากลับบ้านเป็นโครงการที่มีส่วนช่วยสนับสนุนการสร้างกลไกให้เกิดการนำทรัพยากรกลับมาใช้ประโยชน์ ลดปริมาณขยะที่ต้องนำไปกำจัด ซึ่งสอดคล้องตามนโยบายรัฐบาลในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจหมุนเวียน (Circular Economy) ภายใต้ BCG Model โดยสร้างการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาขยะ โดยมุ่งเน้นจัดการ ณ ต้นทาง และสร้างมูลค่าในห่วงโซ่การจัดการขยะ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ