รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบปะชาวหนองบัวลำภู ในการจัดหน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ระหว่างวันที่ ๒-๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ ตามนโยบายการทูตเพื่อประชาชน

ข่าวต่างประเทศ Monday December 4, 2023 13:48 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๖ นายปานปรีย์ พหิทธานุกร รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เดินทางไปตรวจเยี่ยมการให้บริการทำหนังสือเดินทางที่หน่วยหนังสือเดินทางเคลื่อนที่ ณ จังหวัดหนองบัวลำภู ในช่วงการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ (ครม. สัญจร) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๖ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ชาวหนองบัวลำภูและจังหวัดใกล้เคียงตามนโยบาย "การทูตเพื่อประชาชน" โดยช่วยประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปรับบริการที่สำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว อุดรธานี ซึ่งต้องเดินทางไปกว่า ๑ ชั่วโมง

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศให้ความสำคัญกับงานบริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลางตามนโยบายของรัฐบาลที่เน้นประชาชนเป็นหัวใจของการทำงาน เพื่อขับเคลื่อนนโยบายต่างประเทศที่มุ่งฟื้นฟูและยกระดับการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสร้างโอกาสให้แก่พี่น้องคนไทย โดยหนังสือเดินทางเป็นประตูไปสู่โอกาสต่าง ๆ ทั้งการทำงาน ภาคธุรกิจ การขยายตลาดใหม่ การส่งเสริมการค้าชายแดน และการท่องเที่ยว ซึ่งอำนวยประโยชน์ต่อความผาสุกของคนไทยและเป็นการเชื่อมไทยกับสากล

ในโอกาสนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบนโยบายแก่ทีมงานโดยเน้นการเข้าถึงประชาชน และทำให้งานด้านการต่างประเทศเป็นเรื่องใกล้ตัว เพื่อส่งเสริมการพัฒนาทางเศรษฐกิจและความมั่นคง รวมทั้งได้พบปะพูดคุยกับชาวหนองบัวลำภูเพื่อรับฟังปัญหาและข้อคิดเห็น เพื่อนำมาพัฒนางานบริการและการกำหนดกลยุทธ์ในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการต่างประเทศเกิดผลเป็นรูปธรม

กระทรวงการต่างประเทศขอขอบคุณจังหวัดหนองบัวลำภูสำหรับความเอื้อเฟื้อสถานที่และการสนับสนุนต่าง ๆ ตลอดจนอำนวยความสะดวกในทุกด้าน ทำให้การจัดหน่วยหนังสือเดินทางสัญจรครั้งนี้ สามารถรับใช้พี่น้องชาวหนองบัวลำภูได้อย่างเต็มที่ โดยมีผู้มารับบริการ จำนวน ๗๒๔ คน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ