เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนภาษาไทยที่ปรับปรุงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทย

ข่าวต่างประเทศ Tuesday February 6, 2024 14:21 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายเชิดเกียรติ อัตถากร เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ เข้าร่วมพิธีส่งมอบอาคารเรียนภาษาไทยที่ปรับปรุงใหม่ ภายใต้โครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ กัมพูชา โดยมีนายวัฒนวิทย์ คชเสนี รองอธิบดีรักษาราชการแทนอธิบดีกรมความร่วมมือระหว่างประเทศ เป็นผู้มอบอาคารให้แก่นาย Chet Chealy อธิการบดีมหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญ

อาคารเรียนภาษาไทยที่ปรับปรุงใหม่ครั้งนี้เป็นการปรับปรุงอาคารหลังเดิม (อาคาร B) เพื่อพัฒนามหาวิทยาลัยภูมินท์พนมเปญให้มีความพร้อมด้านการเรียนการสอนภาษาไทย รวมถึงปรับปรุงห้องเรียนและอุปกรณ์การเรียนการสอนให้ทันสมัยและเพียงพอ เพื่อให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันพัฒนาทักษะภาษาไทยที่ได้มาตรฐานสากล

รัฐบาลไทยเริ่มให้การสนับสนุนโครงการพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนภาษาไทยตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๔๘ โดยจัดส่งผู้เชี่ยวชาญและอาสาสมัครไปช่วยสอนภาษาไทยในสถาบันภาษาต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบัน มหาวิทยาลัยสามารถเปิดการเรียนการสอนได้ในหลักสูตรระยะสั้นและระดับปริญญาตรี และอยู่ระหว่างการจัดทำร่างหลักสูตรเพื่อเปิดการเรียนการสอนระดับปริญญาโทต่อไป

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ