ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือกับกรรมการบริหารหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย (NTCC)

ข่าวต่างประเทศ Thursday February 15, 2024 14:46 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายอสิ ม้ามณี เอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก ได้พบหารือกับนาย Hans van den Born กรรมการบริหารหอการค้าเนเธอร์แลนด์-ไทย (NTCC) ณ สถานเอกอัครราชทูตเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย

ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการขยายความร่วมมือระหว่างไทยและเนเธอร์แลนด์ในด้านเศรษฐกิจ การค้า การแสวงหาโอกาสและลู่ทางเพื่อดึงดูดการค้าการลงทุนของไทยในเนเธอร์แลนด์ นโยบายของรัฐบาลไทยที่ให้ความสำคัญกับการขับเคลื่อนการทูตเชิงเศรษฐกิจ ทั้งนี้ ปัจจุบันเนเธอร์แลนด์ลงทุนในไทยมากเป็นอันดับหนึ่งในกลุ่มประเทศสหภาพยุโรป โดยเข้ามาลงทุนในอุตสาหกรรมต่าง ๆ ของไทยจำนวนมากกว่า ๓๐๐ บริษัท

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้เห็นพ้องที่จะส่งเสริมความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ ที่ตนมีความเชี่ยวชาญ อาทิ การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีการเกษตร อาหาร เทคโนโลยีดิจิทัล การบริหารจัดการน้ำ อาชีวศึกษา และการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ รวมทั้งความสำคัญของการเจรจาความตกลงการค้าเสรี (FTA) กับสหภาพยุโรป โดยไทยประสงค์จะบรรลุการเจรจาดังกล่าวให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่ออำนวยความสะดวกในการค้าระหว่างกัน

ในปี ๒๕๖๗ ไทยและเนเธอร์แลนด์จะร่วมกันเฉลิมฉลองครบรอบ ๔๒๐ ปีของความสัมพันธ์ ทั้งสองฝ่ายจะพยายามผลักดันการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง เพื่อกระชับความสัมพันธ์ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นต่อไป

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ