สรุปประเด็นการแถลงข่าว “การส่งเสริมนักกีฬาไทยไปแข่งขันในเวทีนานาชาติ” โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ข่าวต่างประเทศ Friday February 16, 2024 14:56 —กระทรวงการต่างประเทศ

สรุปประเด็นการแถลงข่าว

?การส่งเสริมนักกีฬาไทยไปแข่งขันในเวทีนานาชาติ?

โดยนายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ณ ห้องแถลงข่าว กระทรวงการต่างประเทศ

นายจักรพงษ์ แสงมณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศจัดการแถลงข่าวในหัวข้อ ?การส่งเสริมนักกีฬาไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ? โดยมีสาระสำคัญ คือ

รัฐบาลให้ความสำคัญในการส่งเสริมและพัฒนาการกีฬา รวมทั้งสนับสนุนนักกีฬาไทยไปแข่งขันในเวทีระดับนานาชาติ และมีความตั้งใจอำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬาไทยทุกคนไปสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศ

กระทรวงการต่างประเทศและกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้รับทราบปัญหาและอุปสรรคจากนักกีฬาในการขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งบางครั้ง มีนักกีฬาเยาวชน นักกีฬาสมัครเล่น และนักกีฬาอาชีพประสบปัญหาในการขอวีซ่า จนนำไปสู่การพลาดโอกาสในการเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในต่างประเทศ

นายกรัฐมนตรีจึงมีข้อสั่งการให้กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา และการกีฬาแห่งประเทศไทย บูรณาการความร่วมมือและภารกิจในการส่งเสริมนักกีฬาไทยไปแข่งขันในระดับนานาชาติ โดยเฉพาะประเด็นการอำนวยความสะดวกในเรื่องวีซ่าให้แก่นักกีฬาไทยเดินทางไปแข่งขันในต่างประเทศ ซึ่งรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้หยิบยกประเด็นนี้หารือกับผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยแล้ว และการกีฬาแห่งประเทศไทยยินดีสนับสนุนอย่างเต็มที่

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้สั่งการให้จัดตั้งศูนย์ One Stop Service โดยมีกรมการกงสุลเป็น focal point เพื่อบริการทำหนังสือเดินทาง สำหรับนักกีฬาไทย รวมถึงอำนวยความสะดวกเรื่องวีซ่า โดยขั้นตอนและการดำเนินงานของศูนย์ One Stop Service ดังนี้

๑. นักกีฬาจะต้องประสานกับสมาคมกีฬาที่ตนสังกัด และส่งคำร้องไปยังการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อขอรับการสนับสนุนการเดินทางเข้าร่วมการแข่งขัน/ฝึกซ้อมในต่างประเทศ

๒. การกีฬาแห่งประเทศไทยจะช่วยกลั่นกรองคำขอ หากเห็นควรส่งเสริมและสนับสนุน จะมีหนังสือถึงกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อขอให้ช่วยอำนวยความสะดวกในการออกหนังสือนำขอรับการตรวจลงตราให้แก่นักกีฬาและบุคคลที่เกี่ยวข้องในคณะ

๓. กรมการกงสุลรับหนังสือจากการกีฬาแห่งประเทศไทย เพื่อพิจารณาพร้อมเอกสารรายละเอียดการเดินทางที่นักกีฬาหรือผู้แทนนำมายื่นเรื่อง โดยจะให้บริการออกหนังสือเดินทาง และออกหนังสือนำขอรับการตรวจลงตรา รวมทั้งส่งข้อมูลถึงสถานเอกอัครราชทูต และสถานกงสุลใหญ่ของไทยในต่างประเทศ เพื่อให้การสนับสนุนแก่คณะนักกีฬาในประเทศนั้น ๆ ตามความเหมาะสมต่อไป

กระทรวงการต่างประเทศตระหนักว่านักกีฬาที่ไปแข่งขันในต่างประเทศเปรียบเสมือนตัวแทนประเทศไทย และนำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ อีกทั้งยังสามารถเผยแพร่เกียรติภูมิและความเป็นไทยสู่สายตาชาวต่างชาติ กระทรวงการต่างประเทศจึงจะดูแลนักกีฬาในฐานะผู้แทนประเทศไทยและสนับสนุนส่งเสริมนักกีฬาไทยในการเผยแพร่เกียรติภูมิของประเทศ

กองการทูตวัฒนธรรม

๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ