ไทยย้ำความสำคัญของการยกระดับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมตามแนวชายแดนไทย - เมียนมาในเวทีคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ

ข่าวต่างประเทศ Tuesday March 5, 2024 13:57 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ เข้าร่วมในช่วงการอภิปรายแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับรายงานเรื่องเมียนมาโดยข้าหลวงใหญ่เพื่อสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Interactive Dialogue on High Commissioner?s Oral Update on Myanmar) ระหว่างการประชุมคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนแห่งสหประชาชาติ (Human Rights Council ? HRC) สมัยที่ ๕๕ ณ นครเจนีวา สมาพันธรัฐสวิส

ในโอกาสนี้ นางสาวอุศณา พีรานนท์ เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา ได้กล่าวถ้อยแถลงในนามประเทศไทยว่า ไทยในฐานะประเทศเพื่อนบ้านของเมียนมาห่วงกังวลยิ่งต่อสถานการณ์ในเมียนมาโดยเฉพาะผลกระทบต่อประชาชนชาวเมียนมา จึงได้ริเริ่มการยกระดับความช่วยเหลือทางมนุษยธรรมตามแนวชายแดนไทย - เมียนมา หวังมีส่วนช่วยสนับสนุนการดำเนินการตามฉันทามติ ๕ ข้อของอาเซียน

นอกจากนี้ ไทยหวังให้อาเซียน ประเทศเพื่อนบ้าน และหุ้นส่วนภายนอกอื่น ๆ ต่อยอดจากข้อริเริ่มดังกล่าว โดยสนับสนุนให้ทุกฝ่ายร่วมกันสร้างบรรยากาศของการพูดคุย การปรองดอง เพื่อนำไปสู่ประชาธิปไตย ความสงบสุข ความมั่นคง และความเป็นเอกภาพของเมียนมา โดยสิทธิมนุษยชนของประชาชนเมียนมาได้รับการเคารพ

นอกจากนี้ ในวันเดียวกัน ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้พบหารือทวิภาคีกับนาย Marc Pecsteen de Buytswerve เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรเบลเยียมประจำสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา โดยเสนอวิสัยทัศน์ของไทยในการส่งเสริมประสิทธิภาพในการดำเนินงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ โดยเฉพาะในสถานการณ์ฉุกเฉินที่ส่งผลกระทบต่อสิทธิมนุษยชน และย้ำความพร้อมของไทยในการทำงานร่วมกับทุกประเทศและภาคส่วนเพื่อขับเคลื่อนงานของคณะมนตรีสิทธิมนุษยชนฯ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ