ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศหารือกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาตุรกี-ไทย และกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอาเซอร์ไบจาน-ไทย

ข่าวต่างประเทศ Thursday April 25, 2024 11:48 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๗ นายสีหศักดิ์ พวงเกตุแก้ว ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาตุรกี-ไทย โดยมีนายเอมเร ชาลึชคาน เป็นหัวหน้าคณะ และกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอาเซอร์ไบจาน-ไทย โดยมีนายรูฟัต กูลีเยฟ เป็นหัวหน้าคณะ ในโอกาสเยือนไทย เพื่อเข้าร่วมโครงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างรัฐสภาไทยกับรัฐสภาตุรกีและรัฐสภาอาเซอร์ไบจานของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๗ เมษายน ๒๕๖๗ โดยมีนายอภิรัตน์ สุคนธาภิรมย์ ณ พัทลุง เอกอัครราชทูต ณ กรุงอังการา เป็นผู้นำคณะเข้าพบหารือ

ผู้ช่วยรัฐมนตรีฯ ได้เน้นย้ำวิสัยทัศน์ของไทยในการดำเนินนโยบายเศรษฐกิจเชิงรุกอย่างยั่งยืนเพื่อส่งเสริมการเติบโตทางเศรษฐกิจ มุ่งเน้นการเปิดตลาดใหม่ การเร่งรัดการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีกับต่างประเทศ และการอำนวยความสะดวกด้านการท่องเที่ยว รวมทั้งนำเสนอวิสัยทัศน์ ?IGNITE THAILAND? ของนายกรัฐมนตรีในการยกระดับประเทศไทยสู่ศูนย์กลางเมืองแห่งอุตสาหกรรมระดับโลกใน ๘ สาขา อีกทั้งยังได้เชิญชวนตุรกีและอาเซอร์ไบจานเข้ามาลงทุนในไทยในสาขาศักยภาพ อาทิ โลจิสติกส์ ยานยนต์แห่งอนาคต การแพทย์และเศรษฐกิจดิจิทัล นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นในประเด็นระดับภูมิภาคและประเด็นระหว่างประเทศ รวมทั้งการแลกเปลี่ยนความร่วมมือในกรอบองค์การระหว่างประเทศ

ก่อนหน้านั้น เมื่อวันที่ ๒๒ เมษายน ๒๕๖๗ นางสาวบุษฏี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงต้อนรับเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาตุรกี-ไทย และกลุ่มมิตรภาพรัฐสภาอาเซอร์ไบจาน-ไทย ในโอกาสเดินทางเยือนไทยด้วย

อนึ่ง ความสัมพันธ์ไทย-ตุรกี และไทย-อาเซอร์ไบจานดำเนินมาอย่างราบรื่นนับตั้งแต่การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างกันในปี ๒๕๐๑ และปี ๒๕๓๕ ตามลำดับ โดยกลไกระบบรัฐสภาของตุรกีและอาเซอร์ไบจานต่างมีบทบาทและความสำคัญต่อการเมืองและการต่างประเทศมาอย่างยาวนาน รวมถึงการขับเคลื่อนความสัมพันธ์และความร่วมมือกับไทยในด้านต่าง ๆ

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ