รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๒๖

ข่าวต่างประเทศ Wednesday May 8, 2024 13:47 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๒-๓ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายไพศาล หรูพาณิชย์กิจ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศเป็นผู้แทนปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (เจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียนของไทย) เข้าร่วมการประชุมเจ้าหน้าที่อาวุโสอาเซียน-สาธารณรัฐอินเดีย ครั้งที่ ๒๖ ณ กรุงนิวเดลี โดยมีนาย Albert Chua ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสิงคโปร์ และนาย Jaideep Mazumdar ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (ฝ่ายภารกิจตะวันออก) เป็นประธานร่วม โดยที่ประชุมได้หารือถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมืออาเซียน-อินเดียภายใต้ความเป็นหุ้นส่วนเชิงยุทธศาสตร์แบบรอบด้าน รวมถึงด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม ตลอดจนประเด็นที่แต่ละฝ่ายต้องการผลักดันเพื่อความมั่นคง รุ่งเรือง และยั่งยืนของภูมิภาค นอกจากนี้ ที่ประชุมยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคและระหว่างประเทศอีกด้วย

ในการประชุมครั้งนี้ ไทยได้ผลักดันประเด็นเพื่อขับเคลื่อนความร่วมมืออาเซียน-อินเดียต่อไป ได้แก่ (๑) ความเชื่อมโยงแบบไร้รอยต่อทั้งในด้านกายภาพ การค้า ดิจิทัล และระหว่างประชาชน ผ่านโครงการที่เป็นรูปธรรมกับฝ่ายอินเดีย (๒) การพัฒนาที่ยั่งยืน โดยได้เสนอให้ฝ่ายอินเดียพิจารณาความร่วมมือกับศูนย์อาเซียนเพื่อการศึกษาและการหารือด้านการพัฒนาที่ยั่งยืน (ASEAN Centre for Sustainable Development Studies and Dialogue: ACSDSD) ที่กรุงเทพฯ และ (๓) ความร่วมมืออย่างสร้างสรรค์และเป็นรูปธรรมในภูมิภาค ผ่าน ASEAN Outlook on the Indo-Pacific (AOIP) ของอาเซียน และ Indo-Pacific Oceans Initiative(IPOI) ของสาธารณรัฐอินเดีย รวมทั้งการทำงานที่สอดคล้องและเกื้อกูลกันระหว่างอาเซียนกับกรอบความร่วมมือในภูมิภาคอื่น ๆ เพื่อให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับเอเชียใต้เชื่อมโยงกันมากขึ้น ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมผู้นำ BIMSTEC ครั้งที่ ๖ ในเดือนกันยายน ๒๕๖๗ สำหรับฝ่ายอินเดีย นั้น ได้กล่าวย้ำว่าอาเซียนเป็นหัวใจของนโยบาย Act East ของตน และแสดงความพร้อมเดินหน้าความร่วมมือเพื่อประโยชน์ของประชาชน เช่น ในด้านการค้า การท่องเที่ยว การศึกษาและการเสริมสร้างขีดความสามารถ การส่งเสริมนวัตกรรมและเศรษฐกิจดิจิทัล ตลอดจนสันติภาพและความมั่นคงในเอเชียโดยรวม

ในโอกาสเดียวกันนี้ รองปลัดกระทรวงฯ พร้อมกับหัวหน้าคณะผู้แทนประเทศสมาชิกอาเซียน ได้เข้าเยี่ยมคารวะ ดร. Subrahmanyam Jaishankar รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินเดีย และได้เข้าพบหารือทวิภาคีกับนาย Dammu Ravi ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ (ฝ่ายเศรษฐกิจ) ของอินเดีย เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับการส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย-อินเดียในด้านเศรษฐกิจ รวมถึงผ่านกรอบความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในภูมิภาค เพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางการค้า ๓๕ พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ภายในปี ๒๕๗๐

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ