คณะเจ้าหน้าที่อาวุโสปากีสถานรับฟังบรรยายสรุปจากรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ

ข่าวต่างประเทศ Friday May 10, 2024 16:07 —กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสและผู้บริหารระดับสูงจาก National Defence University (NDU) ปากีสถาน ซึ่งมีกำหนดเดินทางศึกษาดูงานที่ประเทศไทยระหว่างวันที่ ๕ ? ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ และรับฟังบรรยายสรุปจากหน่วยงานไทย อาทิ สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ กรมคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพ สถาบันเอเชียศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และฐานทัพเรือสัตหีบ

รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศบรรยายถึงนโยบายต่างประเทศของไทยในบริบทเอเชียและแปซิฟิกและความท้าทาย โดยเฉพาะประเด็นข้ามชาติ (Transnational Issues) อาทิ ปัญหาสิ่งแวดล้อมและการโยกย้ายถิ่นฐานในหลายพื้นที่ และกล่าวถึงวิสัยทัศน์ ?Ignite Thailand: จุดพลัง รวมใจ ไทยต้องเป็นหนึ่ง? แนวทางการดำเนินนโยบายการต่างประเทศของไทย ตลอดจนแผนแม่บทการต่างประเทศ (Masterplan) ?5S/๕มี? ตามยุทธศาสตร์ ๕ ด้าน ได้แก่ มีความมั่นคง (Security) มีความมั่งคั่ง ยั่งยืน (Sustainability) มีมาตรฐานสากล (Standard) มีสถานะและเกียรติภูมิ (Status) และมีพลัง (Synergy)

ทั้งสองฝ่ายยังหารือเพื่อแลกเปลี่ยนโอกาสและสาขาที่มีศักยภาพที่ไทยและปากีสถานสามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันได้ โดยเน้นย้ำโอกาสทางเศรษฐกิจที่ไทยและปากีสถานสามารถส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะการสานต่อการเจรจาความตกลงการค้าเสรี การท่องเที่ยวและการส่งเสริมความร่วมมือด้านโบราณคดี นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายหารือความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษาและการแลกเปลี่ยนระดับประชาชน

ในปีนี้ ไทยและปากีสถานเฉลิมฉลองความสัมพันธ์ทางการทูตเข้าสู่ปีที่ ๗๓ ทั้งสองประเทศมีความสัมพันธ์ที่แน้นแฟ้นและใกล้ชิดบนพื้นฐานของผลประโยชน์ร่วมกันในหลากหลายสาขา

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ