รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี IPEF และการประชุม IPEF Clean Economy Investor Forum

ข่าวต่างประเทศ Friday June 7, 2024 14:09 —กระทรวงการต่างประเทศ

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกาในระหว่างการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรี IPEF และการประชุม IPEF Clean Economy Investor Forum

เมื่อวันที่ ๕ มิถุนายน ๒๕๖๗ นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนาง Gina Raimondo รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐอเมริกา ในโอกาสการเข้าร่วมการประชุมระดับรัฐมนตรีกรอบความร่วมมือทางเศรษฐกิจอินโด-แปซิฟิก (Indo-Pacific Economic Framework: IPEF) และการประชุม IPEF Clean Economy Investor Forum ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์

ทั้งสองฝ่ายย้ำความมุ่งมั่นที่จะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์และความเป็นหุ้นส่วนไทย - สหรัฐฯ ที่มีมายาวนาน โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้ผลักดันความร่วมมือและโอกาสของการส่งเสริมการลงทุนในสาขาอุตสาหกรรมเป้าหมาย โดยเฉพาะเซมิคอนดักเตอร์ พลังงานสะอาด โครงสร้างพื้นฐาน และเศรษฐกิจดิจิทัล และติดตามความคืบหน้าเกี่ยวกับความร่วมมือสืบเนื่องจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์สหรัฐฯ ได้นำคณะสภาผู้ส่งออกแห่งประธานาธิบดีสหรัฐฯ (President?s Export Council) เดินทางเยือนประเทศไทยเมื่อเดือนมีนาคม ๒๕๖๗ อีกทั้งได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับพัฒนาการการดำเนินการของไทยเพื่ออำนวยความสะดวกด้านการลงทุน รวมถึงพัฒนาการเกี่ยวกับการสมัครเป็นสมาชิก Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ของไทย

นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือกันเกี่ยวกับการขับเคลื่อนความร่วมมือใน IPEF และยินดีกับพัฒนาการความคืบหน้า โดยเฉพาะในส่วนของเสาความร่วมมือที่ ๓ ด้านเศรษฐกิจที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และเสาความร่วมมือที่ ๔ ด้านเศรษฐกิจที่เป็นธรรม ทั้งนี้ ไทยได้ยื่นสัตยาบันสารเข้าเป็นภาคีความตกลง IPEF ว่าด้วยความเข้มแข็งของห่วงโซ่อุปทานแล้ว โดยทั้งสองฝ่ายได้ใช้โอกาสนี้หารือถึงแผนการดำเนินความร่วมมือในระยะต่อไป ซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการเสริมสร้างสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการส่งเสริมการค้าและการลงทุนคุณภาพสูง และการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนต่อไป

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ