การเยือนจีนอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๘ – ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗

ข่าวต่างประเทศ Thursday July 11, 2024 13:43 —กระทรวงการต่างประเทศ

นายมาริษ เสงี่ยมพงษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เยือนจีนอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ ๘ - ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ตามคำเชิญของนายหวัง อี้ สมาชิกกรมการเมือง ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกลางด้านกิจการต่างประเทศพรรคคอมมิวนิสต์จีน และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจีน โดยถือเป็นการเยือนจีนครั้งแรกอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศภายใต้รัฐบาลปัจจุบัน

ในการเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นประธานร่วมกับนายหวัง อี้ในการประชุมกลไกการหารือระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทย - จีน ครั้งที่ ๒ และได้เข้าเยี่ยมคารวะนายหาน เจิ้ง รองประธานาธิบดีจีน รวมถึงพบหารือกับนายหลิว เจี้ยนเชา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิเทศสัมพันธ์พรรคคอมมิวนิสต์จีน และนายเก๋อ ไห่เจียว ประธาน Bank of China

ในการประชุมหารือกับนายหวัง อี้ ทั้งสองฝ่ายยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย - จีนมีพลวัตและความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง บนพื้นฐานของความเคารพและความไว้เนื้อเชื่อใจกัน มีการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงอย่างสม่ำเสมอ โดยฝ่ายไทยได้ย้ำความมุ่งมั่นของไทยที่จะกระชับความสัมพันธ์กับจีนในทุกระดับ ทั้งระหว่างภาครัฐ ภาคธุรกิจ และประชาชน (G2G B2B และ P2P)

ทั้งสองฝ่ายได้เน้นประเด็นความร่วมมือทางเศรษฐกิจ การอำนวยความสะดวกการส่งสินค้าเกษตรไปจีน โดยเฉพาะการเร่งรัดการส่งออกโคมีชีวิตจากไทยไปจีน การส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนด้านเศรษฐกิจในระยะยาวผ่านนโยบาย IGNITE Thailand และความร่วมมือด้านการลงทุนในอุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า เศรษฐกิจดิจิทัล และพลังงานทดแทน ตลอดจนการเปิดตลาดการท่องเที่ยวเมืองรอง การส่งเสริมความเชื่อมโยงทั้งทางรางและทางอากาศ นอกจากนี้ ได้หารือเกี่ยวกับแนวทางเพิ่มความร่วมมือแก้ไขปัญหาหมอกควันข้ามพรมแดน และการปราบปรามอาชญากรรมข้ามชาติ

ในโอกาสที่จะครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีน ในปี ๒๕๖๘ สองฝ่ายเห็นพ้องที่จะร่วมกันจัดการกิจกรรมเฉลิมฉลอง เพื่อสะท้อนความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิด โดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนสองฝ่าย โดยรัฐมนตรีฯ ได้แสดงความขอบคุณฝ่ายจีนที่ตอบรับให้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุ (พระเขี้ยวแก้ว) จากวัดหลิงกวง กรุงปักกิ่ง มาประดิษฐานที่ประเทศไทยเป็นการชั่วคราวระหว่างเดือนธันวาคม ๒๕๖๗ - กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ รวม ๗๓ วัน ในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๖ รอบ (๗๒ พรรษา) ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในปี ๒๕๖๗ และร่วมเฉลิมฉลองการครบรอบ ๕๐ ปีการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตไทย - จีนในปี ๒๕๖๘

ในส่วนของความร่วมมือระดับภูมิภาคและพหุภาคี ได้มีการหารือเกี่ยวกับกรอบอาเซียน - จีน และกรอบความร่วมมือแม่โขง - ล้านช้าง ซึ่งไทยกับจีนกำลังเป็นประธานร่วมกัน นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองในประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ อาทิ สถานการณ์ในเมียนมา และทะเลจีนใต้ และเห็นพ้องที่จะร่วมมือกันมีบทบาทอย่างสร้างสรรค์ในการรักษาสันติภาพและเสถียรภาพในภูมิภาคต่อไป

นอกจากนี้ ในการเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีฯ ได้พบหารือกับทีมประเทศไทยในกรุงปักกิ่ง เพื่อแลกเปลี่ยนความเห็นและรับฟังข้อเสนอแนะจากหน่วยงานไทยในหลายประเด็นทั้งด้านความมั่นคง เศรษฐกิจ การท่องเที่ยว และการศึกษา เพื่อแสวงหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างไทย ? จีนอย่างรอบด้าน

ที่มา: กระทรวงการต่างประเทศ


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ