การประกาศผลการจัด League Table รอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 (เดือนตุลาคม 2561-มีนาคม 2562)

ข่าวเศรษฐกิจ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 11:39 น. —กระทรวงการคลัง

ด้วยกระทรวงการคลังได้มีการจัด League Table ของผู้ค้าหลักสำหรับธุรกรรมประเภทซื้อขายขาดของกระทรวงการคลัง (MOF Outright Primary Dealers: PD) ปีละ 2 ครั้ง เพื่อกระตุ้นให้ PD ปฏิบัติหน้าที่ทั้งในส่วนของการเข้าประมูลพันธบัตรรัฐบาลในตลาดแรกและการทำหน้าที่เป็น Market Maker เพื่อสร้างสภาพคล่องในตลาดรองได้อย่างมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น สำหรับรอบ 6 เดือน ปีงบประมาณ 2562 กระทรวงการคลังขอประกาศผลการจัดLeague Table โดยแบ่งเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้

ตลาดแรก (Primary Market)

พิจารณาจากวงเงินที่ได้รับจัดสรรจากการประมูลพันธบัตรรัฐบาลที่ออกในเดือนตุลาคม 2561 - มีนาคม 2562 จำนวน 6 รุ่น ได้แก่ พันธบัตรรุ่น LB23DALB28DA LB326A LB386A LB466A และ LB676APD ที่ได้รับจัดสรรพันธบัตรรัฐบาลสูงสุด 5 อันดับแรก(เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ได้แก่

CITI ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอสาขากรุงเทพฯ

HSBC ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัด สาขากรุงเทพฯ

KTB ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

SCB ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)

SCBT ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

ตลาดรอง (Secondary Market)

พิจารณาจากมูลค่าการซื้อขายพันธบัตรรัฐบาลทุกรุ่นในตลาดรองระหว่างเดือนตุลาคม 2561- มีนาคม 2562 PD ที่มีมูลค่าการซื้อขายสูงสุด 5 อันดับแรก ในตลาดรอง (เรียงลำดับตามตัวอักษรภาษาอังกฤษ) ได้แก่

BofA ธนาคารแห่งอเมริกา เนชั่นแนล แอสโซซิเอชั่นสาขากรุงเทพฯ

CITI ธนาคารซิตี้แบงก์ เอ็น.เอ สาขากรุงเทพฯ

DBBK ธนาคารดอยซ์แบงก์เอจี สาขากรุงเทพฯ

HSBC ธนาคารฮ่องกงและเซี่ยงไฮ้แบงกิ้งคอร์ปอเรชั่น จำกัดสาขากรุงเทพฯ

SCBT ธนาคารสแตนดาร์ดชาร์เตอร์ด (ไทย) จำกัด (มหาชน)

สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะสำนักพัฒนาตลาดตราสารหนี้

โทร. 0 2271 7999 ต่อ 5815

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ