สบน. สนับสนุน กคช.ระดมทุนอย่างยั่งยืน ผ่านการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) เป็นครั้งแรก

ข่าวเศรษฐกิจ Friday August 28, 2020 15:42 —กระทรวงการคลัง

นางแพตริเซีย มงคลวนิช ผู้อำนวยการสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดเผยว่า สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ (สบน.) กระทรวงการคลัง ร่วมกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) มีแผนการระดมทุนผ่านการออกพันธบัตรเพื่อสังคม (Social Bond) ของ กคช. เป็นครั้งแรกภายในเดือนกันยายน 2563 วงเงินไม่เกิน 6,800 ล้านบาท อายุ 5-15 ปี กระทรวงการคลังค้ำประกัน ซึ่งได้รับการสนับสนุนทางวิชาการแบบให้เปล่าจากธนาคารพัฒนาเอเชีย (Asian Development Bank: ADB)

การออก Social Bond ของ กคช. ได้ดำเนินการตามมาตรฐานสากลภายใต้ Social Bond Principles 2020 ของสมาคมตลาดทุนระหว่างประเทศ (International Capital Market Association: ICMA) และ ASEAN Social Bond Standards โดยมี ADB สนับสนุนการจัดทำกรอบการระดมทุนเพื่อสังคม (Social Bond Framework) และมี DNV GL เป็นผู้ตรวจสอบภายนอก (Third-Party Verification Agent) ซึ่งการออก Social Bond ของ กคช. ในครั้งนี้จะนำเงินไปใช้ในโครงการลงทุนด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัย และยกระดับคุณภาพชีวิต สังคม และสิ่งแวดล้อม สำหรับผู้มีรายได้น้อยถึงปานกลาง ที่สอดรับกับเป้าหมายการพัฒนาอย่างยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs)

นักลงทุนและคู่ค้าสามารถติดตามแผนการออก Social Bond ได้จากเว็ปไซต์ สบน. (www.pdmo.go.th) และรายละเอียด Social Bond Framework ฉบับสมบูรณ์ได้จากเว็ปไซต์ กคช. (www.nha.co.th) ทั้งนี้ สบน. ขอขอบคุณสำหรับความร่วมมือด้วยดีเสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการออก Social Bond ของ กคช. โดยกระทรวงการคลังค้ำประกันจะได้รับการตอบรับและสนับสนุนอย่างดีจากผู้ร่วมตลาด

สำนักจัดการหนี้ 2 สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

โทร. 02-265-8050 ต่อ 5405 และ 5802

ที่มา: กระทรวงการคลัง


เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ