ข่าวอินโฟเควสท์
17:07 (เพิ่มเติม) จีนเผยราคาบ้านเดือนก.ย.ยังมีเสถียรภาพ หลังรัฐเดินหน้าควบคุมตลาดอสังหาฯ   สำนักงานสถิติแห่งชาติจีน (NBS) รายงานในวันนี้ว่า ราคาบ้านใ…
16:33 แหล่งข่าวเผยซัมมิต "ทรัมป์-คิม" ครั้งที่ 2 ไม่น่าจะเกิดขึ้นภายในปีนี้   เจ้าหน้าที่ระดับสูงของสหรัฐเปิดเผยว่า การประชุมสุดยอดครั้งที่ 2 ระหว่าง…

ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 18 ก.ค. 2561

ข่าวเศรษฐกิจ สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน -- พุธที่ 18 กรกฎาคม 2561 07:13:09 น.
Today is July 18, 2018
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities

PTT     BCP  Shell    Esso  Chevron    IRPC     PT   Susco    Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)      29.15   29.15  29.35   29.15    29.15   29.15  29.15   29.15   29.15

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)      26.24   26.24  26.24   26.24    26.24       -  26.24   26.24   26.24

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)      20.84   20.84      -       -        -       -      -   20.84   20.84

แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)      28.88   28.88  29.08   28.88    28.88   28.88  28.88   28.88   28.88

เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)             36.26       -      -       -    36.71       -  36.76   36.26   36.26

ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)                28.59   28.59  28.59   28.59    28.59   28.59  28.59   28.59   28.59

ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม                        31.59   32.46  32.46   32.46    32.46       -      -       -       -

มีผลตั้งแต่ (Effective Date)                17-Jul  17-Jul 18-Jul  17-Jul   17-Jul  17-Jul 17-Jul  17-Jul  17-Jul

NGV (Baht/Kg)                            14.29

16-Jul
Glossary อธิบายศัพท์
MOGAS          Motor Gasoline = ULG, UGR
น้ำมันเบนซิน

ULG 95 RON     Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10    Gasoline with Ethanol 10% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20    Gasoline with Ethanol 20% by volume
น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
HSD 0.05%S     High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%
-- สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) โทร 0-2612-1555 --
ADVERTISEMENT
ข่าวที่เกี่ยวข้อง