ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 30 พ.ย. 2561

ข่าวเศรษฐกิจ Friday November 30, 2018 07:19 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is November 30, 2018
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.65  27.65 28.55  27.65  27.65  27.65 27.65  27.65  27.65
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.64  24.64 25.04  24.64  24.64    - 24.64  24.64  24.64
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.19  20.19   -    -    -    -   -  20.19  20.19
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.38  27.38 28.78  27.38  27.38  27.38 27.38  27.38  27.38
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       35.06    -   -    -  35.51    - 36.06  35.36  34.86
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        27.29  27.29 27.29  27.29  27.29  27.29 27.29  27.29  27.29
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            30.89  31.16 31.16  31.16  31.16    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        30-Nov 30-Nov 29-Nov 30-Nov  30-Nov 30-Nov 30-Nov 30-Nov 30-Nov

NGV (Baht/Kg)              16.13
                    16-Nov
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ