ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 18 ธ.ค. 2561

ข่าวเศรษฐกิจ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2561 07:29 น. —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is December 18, 2018
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.45  27.45 27.95  27.45  27.45  27.45 27.45  27.45  27.45
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.44  24.44 24.44  24.44  24.44    - 24.44  24.44  24.44
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.09  20.09   -    -    -    -   -  20.09  20.09
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.18  27.18 27.68  27.18  27.18  27.18 27.18  27.18  27.18
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       34.84    -   -    -  35.31    - 35.36  35.16  34.66
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        26.79  26.79 26.79  26.79  26.79  26.79 26.79  26.79  26.79
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            30.39  30.66 30.66  30.66  30.66    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        13-Dec 13-Dec 13-Dec 13-Dec  13-Dec 13-Dec 13-Dec 13-Dec 13-Dec

NGV (Baht/Kg)              16.13
                    16-Nov
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR
        น้ำมันเบนซิน
 ULG 95 RON   Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95
        น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95
Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร
Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume
        น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก)
 HSD 0.05%S   High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content
        น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%

แท็ก bangkok   ESSO   Rice   oil   gas  

เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ