ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 5 ส.ค. 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 5, 2019 07:12 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is August 5, 2019
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   27.78  27.78 27.78  27.78  27.78  27.78 27.78  27.78  27.78
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   25.04  25.04 25.04  25.04  25.04    - 25.04  25.04  25.04
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.24  20.24   -    -    -    -   -  20.24    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   27.78  27.78 27.78  27.78  27.78  27.78 27.78  27.78  27.78
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       35.46    -   -    -  35.91    - 35.96  35.76    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        26.39  26.39 26.39  26.39  26.39  26.39 26.39  26.39  26.39
ดีเซลหมุนเร็ว B10              25.39  25.39   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              21.39  21.39 21.39  21.39  21.39    - 21.39  21.39    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            29.99  30.26 30.45  30.45  30.45    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        25-Jul 25-Jul 25-Jul 25-Jul  25-Jul 25-Jul 25-Jul 25-Jul 25-Jul

NGV (Baht/Kg)              15.85
                    16-Jul
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   Rice   ESSO   gas   oil  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ