ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 2 มิ.ย. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday June 2, 2020 07:19 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is June 2, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   19.95  19.95 20.25  19.95  19.95  19.95 19.95  19.95  19.95
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   18.44  18.44 18.74  18.44  18.44    - 18.44  18.44  18.44
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   16.89  16.89   -    -    -    -   -  16.84    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   19.68  19.68 19.98  19.68  19.68  19.68 19.68  19.68  19.68
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       27.36    -   -    -  27.81    - 27.86  27.36    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        20.09  20.09 20.39  20.09  20.09  20.09 20.09  20.09  20.09
ดีเซลหมุนเร็ว B10              17.09  17.09 17.39  17.09  17.09  17.39 17.09  17.09    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              16.84  16.84 17.14  16.84  16.84    - 16.84  16.84    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            24.24  24.26 26.24  26.24  26.24    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        30-May 30-May 23-May 30-May  31-May 30-May 30-May 30-May 30-May

NGV (Baht/Kg)              15.31
                    16-May
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ (Cookies) เพื่อมอบประสบการณ์การใช้งานเว็บไซต์ที่ดีขึ้นและตรงกับความต้องการของผู้ใช้งาน ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ

รับทราบและยอมรับ