ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 16 ก.ค. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Thursday July 16, 2020 07:33 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is July 16, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   21.55  21.55 21.85  21.55  21.55  21.55 21.55  21.55  21.55
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   20.04  20.04 20.34  20.04  20.04    - 20.04  20.04  20.04
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   17.99  17.99   -    -    -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   21.28  21.28 21.28  21.28  21.28  21.28 21.28  21.28  21.28
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       28.96    -   -    -  29.41    - 29.46  28.96    -
ดีเซลหมุนเร็ว (HSD, 0.005%S)        22.19  22.19 22.49  22.19  22.19  22.19 22.19  22.19  22.19
ดีเซลหมุนเร็ว B10              19.19  19.19 19.49  19.19  19.19  19.19 19.19  19.19    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              18.94  18.94 19.24  18.94  18.94    - 18.94  18.94    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            26.64  26.66 28.94  28.64  28.64    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        16-Jul 16-Jul 11-Jul 16-Jul  16-Jul 16-Jul 16-Jul 16-Jul 16-Jul

NGV (Baht/Kg)              15.31
                    16-Jul
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ