ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 14 ต.ค. 2563

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday October 14, 2020 07:23 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is October 14, 2020
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   22.05  22.05 22.05  22.05  22.05  22.05 22.05  22.05  22.05
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   20.54  20.54 20.54  20.54  20.54    - 20.54  20.54  20.54
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   18.14  18.14   -    -    -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   21.78  21.78 21.78  21.78  21.78  21.78 21.78  21.78  21.78
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       29.46    -   -    -  29.91   -  29.96  29.46    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              21.89  21.89 21.89  21.89  21.89  21.89 21.89  21.89  21.89
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)           18.89  18.89 18.89  18.89  18.89  18.89 18.89  18.89    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              18.64  18.64 18.64  18.64  18.64    - 18.64  18.64    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            26.34  26.36 28.34  28.04  28.34    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        10-Oct 10-Oct 06-Oct 10-Oct  08-Oct 10-Oct 10-Oct 10-Oct 10-Oct

NGV (Baht/Kg)              14.17
                    16-Sep
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   oil   gas  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ