ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 2 มี.ค. 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Tuesday March 2, 2021 07:35 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is March 2, 2021
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP Shell  Esso Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure

เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       33.46    -   -    -  33.91   -  33.96  33.46    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   26.05  26.05 26.55  26.05  26.05  26.05 26.05  26.05  26.05
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   25.78  25.78 26.28  25.78  25.78  25.78 25.78  25.78  25.78
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   24.54  24.54 25.04  24.54  24.54    - 24.54  24.54  24.54
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   20.54  20.54   -    -    -    -   -    -    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              26.99  26.99 27.19  26.99  26.99  26.99 26.99  26.99  26.99
ดีเซลหมุนเร็ว                23.99  23.99 24.19  23.99  23.99  23.99 23.99  23.99    -
ดีเซลหมุนเร็ว B20              23.74  23.74 24.14  23.74  23.74    - 23.74  23.74    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            31.44  31.46 33.64  32.84  33.44    -   -    -    -
มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        20-Feb 20-Feb 02-Mar 20-Feb  20-Feb 20-Feb 20-Feb 20-Feb 20-Feb

NGV (Baht/Kg)              13.46
                    16-Feb
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ