ราคาน้ำมันในเขตกทม.(Retail Oil Prices) ณ.วันที่ 2 ส.ค. 2564

ข่าวเศรษฐกิจ Monday August 2, 2021 07:08 —สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน

Today is August 2, 2021
ราคาขายปลีกมาตรฐาน ในเขต กทม. นนทบุรี
ปทุมธานี และสมุทรปราการ
หน่วย: บาท/ลิตร
Retail Prices in Bangkok & Vicinities
                      PTT   BCP  Shell  Esso  Chevron  IRPC   PT  Susco  Pure
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E10)   29.95  29.95  29.95  29.95  29.95  29.95 29.95  29.95  29.95
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E20)   28.44  28.44  28.44  28.44  28.44    - 28.44  28.44  28.44
แก๊สโซฮอล ออกเทน 95 (Gasohol 95-E85)   22.94  22.94    -    -    -    -   -    -    -
แก๊สโซฮอล ออกเทน 91 (Gasohol 91-E10)   29.68  29.68  29.68  29.68  29.68  29.68 29.68  29.68  29.68
เบนซิน ออกเทน 95 (ULG 95 RON)       37.36    -    -    -  37.81    - 37.86  37.36    -
ดีเซลหมุนเร็ว B7              29.49  29.49  29.49  29.49  29.49  29.49 29.49  29.49  29.49
ดีเซลหมุนเร็ว HSD (B10)           26.49  26.49  26.49  26.49  26.49  26.49 26.49  26.49  26.49
ดีเซลหมุนเร็ว B20              26.24  26.24  26.44    -  26.24    - 26.24  26.24    -
ดีเซลหมุนเร็ว พรีเมียม            34.26  34.26  35.94  35.66  36.24    -   -    -    -

มีผลตั้งแต่ (Effective Date)        30-Jul  30-Jul  30-Jul 30-Jul  30-Jul  30-Jul 30-Jul 30-Jul 30-Jul

NGV (Baht/Kg)              14.55
                    16-Jul
Glossary อธิบายศัพท์
 MOGAS     Motor Gasoline = ULG, UGR

น้ำมันเบนซิน ULG 95 RON Unleaded Premium Gasoline, with Research Octane Number = 95

น้ำมันเบนซินพิเศษไร้สารตะกั่ว ออกเทน 95 Gasohol E10 Gasoline with Ethanol 10% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 10% โดยปริมาตร Gasohol E20 Gasoline with Ethanol 20% by volume

น้ำมันเบนซิน ผสมเอทานอล 20% โดยปริมาตร (เริ่มจำหน่ายใน กทม. 1 มค. 51 ที่ ปตท. และ บางจาก) HSD 0.05%S High Speed Diesel with 0.05% Sulphur content

น้ำมันดีเซล (โซล่า) มีกำมะถันไม่เกิน 0.05%


แท็ก bangkok   ESSO   Rice   gas   oil  

เว็บไซต์นี้มีการใช้งานคุกกี้ ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ นโยบายความเป็นส่วนตัว และ ข้อตกลงการใช้บริการ รับทราบ