ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 17 เมษายน 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Wednesday April 17, 2019 13:54 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

> ข้าวเปลือกเจ้าพันธุ์ พันธุ์สุพรรณบุรี

โรงสีไฟโชครุ่งเรือง 104/1 ม.1 ต.วงฆ้อง อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

ความชื้น 15% 7,800 บาท/ตัน

ความชื้น 25% 6,600 บาท/ตัน

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม )

ท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 16,000 บาท/ตัน

ตลาดกลางพืชไร่ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 15,600 บาท/ตัน

โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 16,250 บาท/ตัน

โรงสีกิจทวียโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 16,000 บาท/ตัน

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 16,000 บาท/ตัน

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 15,600 บาท/ตัน

โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 17,000 บาท/ตัน

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ