สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ : ปาล์มน้ำมัน

ข่าวเศรษฐกิจ 15 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 14:49 น. —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 5 - 11 กรกฎาคม 2562
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาภายในประเทศ

สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คาดว่าปี 2562 ผลผลิตปาล์มน้ำมันเดือนกรกฎาคมจะมีประมาณ 1.203 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.217 ล้านตัน ลดลงจากผลผลิตปาล์มทะลาย 1.282 ล้านตัน คิดเป็นน้ำมันปาล์มดิบ 0.231 ล้านตัน ของเดือนมิถุนายน คิดเป็นร้อยละ 6.16 และร้อยละ 6.06 ตามลำดับ

ราคาที่เกษตรกรขายได้เฉลี่ยทั้งประเทศ

ราคาผลปาล์มทะลาย สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 3.24 บาท ลดลงจาก กก.ละ 3.39 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 4.42

ราคาขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ

ราคาน้ำมันปาล์มดิบ สัปดาห์นี้เฉลี่ย กก.ละ 19.63 บาท ลดลงจาก กก.ละ 21.53 บาท ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ร้อยละ 8.82

2. ภาวะการผลิต การตลาด และราคาในตลาดต่างประเทศ
สต็อกน้ำมันปาล์มมาเลเซียลดลงต่ำสุดในรอบ 11 เดือน

คณะกรรมการน้ำมันปาล์มมาเลเซีย (MPOB) รายงานว่า สต็อกน้ำมันปาล์มดิบของมาเลเซียเดือนมิถุนายน 2562 อยู่ที่ระดับ 2.42 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 0.97 เนื่องจากผลผลิตปาล์มน้ำมันลดลงอยู่ที่ 1.52 ล้านตัน ลดลงร้อยละ 9.2 เมื่อเทียบจากช่วงเดียวกันของเดือนที่ผ่านมา ซึ่งสต็อกน้ำมันปาล์มดิบลดลงต่ำสุดนับตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2561 ส่งผลให้ราคาน้ำมันปาล์มดิบปรับตัวสูงขึ้นอยู่ที่ระดับ 1,948 ริงกิตต่อตัน (470.53 ดอลลาร์สหรัฐฯ) เพิ่มขึ้นร้อยละ 0.3 ขณะที่ผลผลิตปาล์มน้ำมันในครึ่งปีแรกอยู่ที่ 9.79 ล้านตัน เมื่อเทียบกับปี 2561 ผลผลิตปาล์มน้ำมันอยู่ที่ 8.9 ล้านตัน สำหรับการส่งออกน้ำมันปาล์มดิบในเดือนมิถุนายน 2562 ลดลงร้อยละ 19.35 เนื่องจากการชะลอตัวของประเทศผู้นำเข้าคืออินเดีย

ราคาในตลาดต่างประเทศ

ตลาดมาเลเซีย ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 1,915.99 ดอลลาร์มาเลเซีย (14.45 บาท/กก.) สูงขึ้นจากตันละ 1,878.72 ดอลลาร์มาเลเซีย (14.12 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 1.98

ตลาดรอตเตอร์ดัม ราคาซื้อขายล่วงหน้าน้ำมันปาล์มดิบสัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 490.50 ดอลลาร์สหรัฐฯ (15.17 บาท/กก.) ลดลงจากตันละ 501.25 ดอลลาร์สหรัฐฯ (15.45 บาท/กก.) ในสัปดาห์ที่ผ่านมาร้อยละ 2.14

หมายเหตุ : ราคาในตลาดต่างประเทศเฉลี่ย 5 วัน

ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ