ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 19 กรกฏาคม 2562

ข่าวเศรษฐกิจ Friday July 19, 2019 13:58 —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม )

ท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 14,500 บาท/ตัน

ตลาดกลางพืชไร่ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 15,000 บาท/ตัน

โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 15,500 บาท/ตัน

โรงสีกิจทวียโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 16,000 บาท/ตัน

โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,000 บาท/ตัน

โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 15,000 บาท/ตัน

โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 16,000 บาท/ตัน

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ