ข้อมูลราคาข้าวเปลือกรายวัน ณ ตลาดกลางและตลาดสำคัญวันที่ 19 กรกฏาคม 2562

ข่าวเศรษฐกิจ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 13:58 น. —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

> ข้าวเปลือกเจ้าหอมมะลิ 105 ( ต้นข้าว 35 กรัม )
ท่าข้าว ธ.ก.ส. อ.เมือง จ.ขอนแก่น 14,500 บาท/ตัน
ตลาดกลางพืชไร่ อ.เมือง จ. ศรีสะเกษ 15,000 บาท/ตัน
โรงสีไฟไทยเจริญวัฒนา อ.เมือง จ.อำนาจเจริญ 15,500 บาท/ตัน
โรงสีกิจทวียโสธร อ.เมือง จ.ยโสธร 16,000 บาท/ตัน
โรงสีสหพัฒนา อ.สะตึก จ.บุรีรัมย์ 15,000 บาท/ตัน
โรงสีเต็กเฮง อ.จอมพระ จ.สุรินทร์ 15,000 บาท/ตัน
โรงสีสหกรณ์การเกษตรสุวรรณภูมิ อ.สุวรรณภูมิ จ.ร้อยเอ็ด 16,000 บาท/ตัน

ที่มา: สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ