สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ : ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์

ข่าวเศรษฐกิจ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2562 15:38 น. —สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

ราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นไม่เกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 7.27 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 7.33 ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.82 และราคาข้าวโพดที่เกษตรกรขายได้ความชื้นเกิน 14.5 % สัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 5.87 บาท ลดลงจากกิโลกรัมละ 5.93 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.01 ราคาข้าวโพดขายส่งในตลาดกรุงเทพฯ ที่โรงงานอาหารสัตว์รับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.97 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.82 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.70 และราคาขายส่งไซโลรับซื้อสัปดาห์นี้เฉลี่ยกิโลกรัมละ 8.18 บาท เพิ่มขึ้นจากกิโลกรัมละ 8.07 บาท ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.36 ราคาส่งออก เอฟ.โอ.บี. สัปดาห์นี้เฉลี่ยตันละ 299.80 ดอลลาร์สหรัฐ (9,158 บาท/ตัน) เพิ่มขึ้นจากตันละ 294.25 ดอลลาร์สหรัฐ (9,006 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 1.89 และเพิ่มขึ้นในรูปของเงินบาทตันละ 152 บาท ที่มา : สำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

สถานการณ์การผลิตและการตลาดรายสัปดาห์ 2 - 8 สิงหาคม 2562
1. สรุปภาวะการผลิต การตลาด และราคาในประเทศ
ราคาข้าวโพดภายในประเทศในช่วงสัปดาห์นี้ มีดังนี้

ราคาซื้อขายล่วงหน้าในตลาดชิคาโกเดือนกันยายน 2562 ข้าวโพดเมล็ดเหลืองอเมริกันชั้น 2 สัปดาห์นี้เฉลี่ยบุชเชลละ 405.20 เซนต์ (4,942 บาท/ตัน) ลดลงจากบุชเชลละ 407.08 เซนต์ (4,975 บาท/ตัน) ของสัปดาห์ก่อนร้อยละ 0.46 และลดลงในรูปของเงินบาทตันละ 33 บาท


เราใช้ cookies เพื่อบริการที่ดีขึ้นสำหรับคุณ อ่านข้อตกลงการใช้บริการ